Dyslexia

Dyslexia az olvasás-, írástanulásnál jelentkező különleges rendellenesség: problémát jelent az írásjelek értelmezése. Jóllehet látásuk, hallásuk normális, és a betűformáláshoz szükséges kézügyességgel is rendelkeznek, nehezen tudják a betűket megfelelő sorrendjükben érzékelni, vagy összekeverik őket, például a„b”-t és „d”-t, vagy a„p”-t és „q”-t. Félreértik a hasonló alakúnak tűnő szavakat, esetleg nem veszik figyelembe az írásjeleket, monoton hangon olvasnak, igen gyakran hibásan írják le a szavakat, de úgy, hogy az mindenkor tükrözi hangzásukat(például: hely: hejj),vagy felcserélnek betűket (ésszel: észsel).
Dyslexiás gyermekek átlagosan vagy átlagon felül értelmesek, bár sokan közülük ügyetlennek látszanak. Ha írás- és olvasásbeli problémájukat nem fedezik fel és nem kezelik megfelelően, tanulással kapcsolatos kudarcuk magatartászavarokhoz és szükségtelen érzelmi feszültséghez vezetnek.

Tünetek
• Leírt szavakban rossz helyre tett betűk.
• Gyenge olvasási készség.
• Nehézség a szavak felidézésében, még ha éppen most látta is őket

Mi a tennivaló?
A dyslexia nem jár együtt szükségszerűen a tanulásra való alkalmatlansággal. Ha a problémát korán felfedik, és logopédusok, pszichológusok, pedagógusok megfelelő oktatásban-nevelésben részesítik (ami akár normális iskolán belül is megvalósítható), a gyerek felülkerekedhet az olvasási nehézségeken, és elérheti a megkövetelt színvonalat. Dyslexiás gyerekek támogatásának hathatós módja, ha nem olvasással vagy írással összefüggő készségeiket és tevékenységüket állítják előtérbe.
Fejlődésük művészi, alkotó jellegű oldalát kell kiemelni, hogy el ne bizonytalanodjanak, és tökéletlenségük érzetének leleplezése során ne keletkezzenek kapcsolataikban, magatartásukban problémák.
A szülőknek és nevelőknek rendületlenül ki kell tartani saját véleményük mellett, ha a gyermeket tévesen minősítik gyenge felfogóképességűnek, vagy látási, hallási zavarokat vélnek felfedezni náluk. A dyslexiás gyermekek bátorításra szorulnak, növelni kell az önbizalmukat

Ezt mindenképpen olvasd el!

Herpesz veszély nyáron

A nyári ajakherpesz a leggyakrabban a megszokott behatásokon kívül a napsütés, illetve a napégés hatására …

Leave a Reply