Kezdőlap / Társadalom / Történelem / Edmund Burke és kora

Edmund Burke és kora

Jóllehet a brit konzervatívok kimagasló egyénisége volt, közösséget vállalt az észak-amerikai gyarmatosítókkal és számos, a rabszolgaságot ellenőrző kampányt támogatott. „Töprengések a francia forradalomról” című munkájában elítélte a jakobinus terrort, s szembehelyezte Nagy-Britannia békés politikai fejlődésével. A liberális eszmék védelmezőjeként szót emelt az általános választójogért. Elméleti konstrukciója Nagy-Britannia történelmi tapasztalatán nyugodott, ahol monarchikus hatalmat a parlament és az anglikán egyház képviselte. A francia ideológusok között Joseph de Maistre, és Louis Gabriel, Ambroise de Bonald munkássága jelentette az abszolutizmushoz szorosabban kapcsolódó konzervatív gondolkodást. Mindketten vallási, és oktatási téren a katolikus egyház kétségbevonhatatlan tekintélyét védelmezték, a régi monarchikus dinasztiák, és isteni eredetük hatályosságát. Ezzel szemben René de Chateaubriand vicomte, a „Tanulmányok a régi forradalmakról” című művében posztulálta a társadalmi igazságtalanságok csökkentésének kötelezettségét a monarchikus intézmények részéről. Nagy-Britannia tapasztalatainak jó ismerőjeként ahová a francia forradalom alatt elmenekült, és jó katolikusként megkísérelte megbékíteni a hagyományos rend fenntartását a keresztény tanításból származó szociális pietizmus gyakorlatával. Ezeknek az eszméknek példázata „A kereszténység eszmeisége” című munkája. Ugyanakkor romantikus íróként nem tudott elvonatkoztatni a gazdasági, és szociális igazságtalanságtól, amelyben a nagy népi tömegek éltek.
Germán területen egy másik romantikus író, Friedrich von Hardenberg költő, ismertebb nevén Novalis a hit szerepét hangsúlyozza a történelmi fejlődésben. Műve, a „Kereszténység vagy Európa” világosan képviseli azoknak a körét, akik között politikai nézetei kibontakoztak.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Régészeti kormeghatározás

A tudomány fejlődésével a XX. század második felétől kezdve számos kitűnő módszer és eszköz került …

Hozzászólás