Kezdőlap / Tudomány / Egy tudomány forrása

Egy tudomány forrása

A csillagos ég a maga ismételten visszatérő jelenségeivel ősidők óta izgatta elődeink képzeletét. Időszámításunk előtt mintegy 2000 évvel az ember elkezdte a csillagok és mozgásaik megfigyelését. Időszámításunk előtt 1970 körül Babilonban elkészült a csillagképek és állócsillagok jegyzéke. Itt ismerhető fel először az a törekvés, hogy a természeti törvényeket felfedezzék és segítségükkel előre jelezzék a természet eseményeit. Nem véletlen az sem, hogy nagyjából ez idő tájt érte el a matematika is első jelentősebb sikereit; a Mezopotámia déli részében élt suméroktól származik például a négyzet- és a köbgyök jele.
A kutatók sokáig úgy tekintették a természetet, ahogyan az előttük megmutatkozott, és csak később, a XIII. században vetődött fel az a gondolat, hogy kísérleteket is végezzenek. A XIX. század közepéig többnyire azt kérdezték : hogyan megy végbe valami? Azóta került előtérbe a kérdés : miért történik meg valami? Ekkor változott meg a technika és a természettudomány sorrendisége is. Napjainkban ugyanis a kutatások háromnegyed része arra irányul, hogy a technikai fejlesztés útját egyengesse. A kutatásoknak ez a része matematikailag megalapozott célkutatás lett; a fennmaradó egynegyed részt kitevő alapkutatások azonban éppen olyan jelentősek.
Mi a fizika, és milyen célt szolgál? A fizika a természettudományok része; az élettelen természet mozgásait és azok tulajdonságait kutatja, elsősorban az egyik mozgásformából a másikba, az egyik energiafajtából a másikba történő átmenetet vizsgálja. Klasszikus fizikáról akkor beszélünk, ha jelenségei, eredményei térben és időben szemléletesek számunkra, mint a mechanikában, a hangtanban, a hőtanban, az optikában vagy az elektromosságtanban. A modern fizika pedig a fizikának azokat a területeit öleli fel, amelyeket nem lehet térben és időben szemléletesen leírni; így van ez az atomfizikában vagy az általános relativitáselméletben.
A fizika eredményeit, felismeréseit közvetlenül a technika alkalmazza, de kapcsolódik más természettudományokhoz is; így alakult ki az asztrofizika, a biofizika, a geofizika és a fizikai kémia. A fizika tudományos felfedezéseket szolgáltat a technikának, ugyanakkor fontos ösztönzéseket is kap tőle.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás