Kezdőlap / Tudomány / Empedoklész és Anaxagorasz

Empedoklész és Anaxagorasz

Empedoklész (i. e. 490-430) azt hirdette, hogy az ember nemcsak megismerheti a természetet, hanem uralkodhat is fölötte. A dolgok keletkezését az anyagok egyesülésével, pusztulásukat pedig szétválásukkal magyarázta. Így jutott el az örökké létező alapanyagok fogalmához, amelyekre vonzóerő (keletkezésnél) és taszítóerő (pusztuláskor) hat. A négy alapanyag a tűz, a víz, a levegő és a föld. Ezeket nevezték el később négy őselemnek. Empedoklész úgy vélte, hogy az őselemek állandóan keverednek, és szakadatlanul osztódnak, de az anyag összmennyisége változatlan marad.
Anaxagorasz (i. e. 499-428) némely vonatkozásban azonos álláspontot képviselt, mint Empedoklész. Ő gondolt azonban elsőként arra, hogy a világ végtelenül sok, apró, különböző részecskéből áll, amelyek mozgásban vannak, örvényt alkotnak, és ezáltal testekké kötődnek össze. Az összekötő erő valójában szellem, mégpedig a„Nousz” (a világértelem, világszellem). Anaxagorasz csak abban az esetben támaszkodott a nousz fogalmára, amikor a folyamat természetes okát nem ismerte.
Anaxagorasz tudta, hogy a levegőnek – éppen úgy, mint a bolygóknak vagy a csillagoknak – súlya van. Magyarázni tudta azt is, hogy miért nem esnek a Földre a csillagok vagy a Hold: mert olyan gyorsan forognak a Föld körül! Feltételezhetjük, hogy Anaxagorasz kísérletezett is, nyilván hajítási kísérleteket végzett, e területen tehát induktív módszert alkalmazott. Anaxagorasz részecskeelmélete közel áll Leukipposz (i. e. 489-428) és tanítványa, Démokritosz (i. e. 455-370) világfelfogásához. Az utóbbiak azonban egy lépéssel továbbfejlesztették az anyag egységes voltáról alkotott nézeteket.
Tanításaik szerint a világ atomokból áll – kicsi, nem látható, oszthatatlan (görögül: á-tomosz), összetörhetetlen és lényegében azonos részecskékből. Az atomok végtelenül sokféle alakban léteznek, és szakadatlanul mozognak a határtalan, üres térben. A különféle típusú anyagokat csupán a bennük lévő részecskék eltérő mennyisége és elrendezése különbözteti meg; csoportosulásaik szerint tárgyakat vagy élőlényeket képeznek.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás