Kezdőlap / Tudomány / A pitagoreusok számításai

A pitagoreusok számításai

A pitagoreusok megfigyeléseik és számításaik alapján felismerték, hogy a Föld gömb alakú, továbbá hógy a Föld égitest az égitestek között. Ennek ellenére a bolygók mozgását „harmonikus”-nak hitték, ebből arra következtettek, hogy a bolygóknak a Földtől mért távolsága ugyanolyan arányban változik, mint a lant azonos feszítés alatt álló két húrjának a hossza. A lant volt a görögök legnépszerűbb hangszere, amellyel elő tudták állítani a hét alaphangot. Következtetéseik elméleti meggondolásaikból származtak, és tévesek voltak. De ez a tévedés mégsem csökkenti a pitagoreusok érdemeit, mert a monokord segítségével az akusztika egyik természeti törvényét ismerték fel.
A természeti törvény a jelenségek és erők okai és hatásai között állapít meg – a természetben meglevő és érvényesülő – összefüggéseket, legtöbbször matematikai megfogalmazásban. A tudomány feladata ezen természeti törvények feltárása és alkalmazása az emberiség javára.
Említésre méltó, hogy a pitagoreusok a természeti törvények felismerésének egyik lehetőségére is rájöttek, amit majd Galilei idejében, a XVII. században alkalmaznak az ún. induktív megismerési módszerben (inducere latin szó = bevezetni; ebben az értelemben az ismeretekbe történő behatolást jelenti). Ennek az a lényege, hogy egyedi jelenségekből indulunk ki, amilyen gyakran csak lehet, megfigyeljük ezeket, mindenekelőtt kísérletek útján. A kísérletek során a jelenségek lefutásának feltételeit magunk határozhatjuk meg, és módunk van e feltételek megváltoztatására is; ezekből következtetünk azután általános érvényű összefüggésre, szabályra vagy természeti törvényre.
Az ókori görög természetbúvárok először általában hipotézist állítottak fel, majd elméleti úton tovább következtettek. A megismerésnek ezt az útját nevezzük deduktívnak (a latin deducere = levezetni; ebben az értelemben a hipotézisből kiindulva levezetni valamit).

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás