Kezdőlap / Társadalom / Vallás / Hit, vallás, hitvallás

Hit, vallás, hitvallás

Mindenkinek az életében előbb-utóbb felmerül a kérdés : mi a célja létezésünknek?
Ezredévek óta valamilyen módon a vallások adták meg a feleletet a széles néptömegek számára, amelyek az animista (miszerint minden tárgynak lelke van) vallásoktól a könyvtárakat megtöltő filozófiai művekkel megtámogatott világvallásokig egy (vagy több) magasabb rendű, az egyszerű halandó számára nem, vagy csak nehezen felfogható akarat által létrehozott, különleges, misztikus célokat szolgáló élőlényként határozták meg az embert.
A mindennapok világában a hit szolgáltatta, szolgáltatja azt az elengedhetetlen támasztékot, ami a lelki egyensúly megőrzéséhez szükséges.
A lelki egyensúlyukat vesztett emberek képtelenek hosszú távon ellátni önmagukat, családi, társadalmi kötelességeiket.
Az emberi közösségek hit nélkül nem létezhetnek és a történelemben számos példája van a hitüket vesztett társadalmak felbomlásának.
Például az Egyiptomi Birodalom évezredeken keresztül létezhetett, amíg képes volt megőrizni – időnként megújítani – a társadalom tagjainak lelki egyensúlyát szolgáló hitet.
Amint erre képtelenné vált – elenyészett.
A különféle vallási közösségek tehát mind azt a célt szolgálják, hogy a közösséget alkotók számára olyan spirituális hátteret adjanak, amely biztonságos támaszt nyújt számukra a pszichikai egyensúly megőrzéséhez.
“Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való.” mondja Jézus Máté evangéliumában (4,4).
Minden vallásalapító Gautama Szidharta hercegtől Mohamedig (sőt utána is) arra törekedett, hogy ezt az “igét” közvetítse az arra fogékonyak (azaz az addigi hitükben megrendültek, elégedetlenek, válaszkeresők) felé, igyekezve megválaszolni az eredendő kérdést: mi a célja létezésünknek?
Létezik egy – nem vallásalapítói – feloldása a kérdésnek, ami korunk emberének vezérelvéül szolgálhatna: “Az élet értelme a küzdés maga” (Madách I: Az ember tragédiája)
Mindazonáltal ahány közösség, annyi hitvallás létezik, ami sokszínűségében biztosítja a lehetőséget arra, hogy mindenki megtalálhassa azt a szükséges támaszt, ami a mindennapok viharában segít megőrizni józan ítélőképességet, lelki békét, testi egészséget.
Aki még nem lelte meg keresse és meg fogja találni.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A Biblia és a homoszexualitás

A Biblia egy-két versben említést tesz bizonyos homoszexuális cselekedetekről – minden hivatkozás negatív. A qadesh …

Hozzászólás