Kezdőlap / Pénzügy / Hitel / Hitel – Fogyasztási hitel és jellemzői

Hitel – Fogyasztási hitel és jellemzői

A készfizető kezesség, ami általában olyan nagykorú természetes vagy jogi személy vállalhat, aki rendszeres jövedelemmel, illetőleg bevételekkel rendelkezik, ami lehetővé teszi a kölcsönök szerződésbe foglalt törlesztését.
A készfizető kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett ezt nem teszi maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. Készfizető készségvállalás az erre vonatkozó szerződés aláírásával jön létre, melyben a készfizető kezes tudomásul veszi a fizetési kötelezettségének teljesítésére vonatkozó szerződéses feltéteket.
Ha a készfizető kezességet több személy vállalja és a kezesek helytállási kötelezettsége egyetemleges a hitelintézet jogosult bármelyikőjüktől a teljes tartozás megfizetését követelni.
Az árucikkre kikötött vételi jog – a készfizető kezességvállaláson túl – alapvetően az áruvásárlási hitelek esetében elterjedt biztosítéki forma. A banknak a kölcsönszerződésbe rögzítenie kell, hogy a kölcsön folyósításával megvásárolt, az adós tulajdonába kerülő árucikkre vételi jog illeti meg, és hogy ez a jogosultság meddig érvényes.
Óvadék olyan dologi biztosíték, amely lehetővé teszi, hogy a bank – amennyiben az adós nem szerződésszerűen teljesít – követelését az óvadék összegéből bírósági végrehajtási eljárás nélkül közvetlenül kielégíthesse. Ha az óvadék tárgyát a bank értékesíti vagy tulajdonába veszi, úgy az értékesítésből befolyó vételárnak a követelést meghaladó része az óvadék tárgyának tulajdonosát illeti. A követelés kielégítését követően tehát a tulajdonossal a bank elszámol.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

A diákhitel

A diákhitel egy olyan kölcsön, amely rendkívül kedvező feltételekkel rendelkezik. Nincs szükség hozzá jövedelemigazolásra, kezesre, …

Hozzászólás