Kezdőlap / Önismeret / Időgazdálkodás / Időgazdálkodás=ÉLET

Időgazdálkodás=ÉLET

Mi a jelentése? benne van a magában szóban, :
– Az idő, vagyis a rendelkezésre álló intervallum, tekinthetjük akár a születés pillanatától eltelt időszakot és ami még hátra van,
tehát az élet meghatározott hossza, ami a rendelkezésre áll, amit az egyénnek itt a Földön el kell töltenie.
– Gazdálkodás: a rendelkezésre álló saját intervallummal történő sikeres, eredményekben, kudarcokban gazdag idő
felhasználása.

Az idő tehát számunkra a legértékesebb kincs, tőke, ha tudatos, célokkal meghatározott életet szeretnék élni. Tehát ez azt jelenti, hogy az egyén saját szakmai és személyes céljainak tudatos irányítója.
Az a legfontosabb számunkra, hogy megtanuljunk az idővel legjobban gazdálkodni, s hogyan érjük ezt el?

– fontos és sürgős feladatok között különbséget kell tenni:
– feladatok besorolása( A=azonnali cselekvést igényel, „B” feladat várunk vele addig míg elvégzendővé válik,
„C” feladatokat az idő meg is oldhatja, időközben elveszti jelentőségét),
– gondolkodjunk rövid és hosszú távú feladatokban, ezt évi, havi, heti és napi szintre lebontva,
– tudjuk és ismerjük meg az elvégezendő feladatainkat,
– a célokhoz rendelt feladatok áttekinthető rendszerbe foglalása,
– a feladatok előkészítése, információ gyűjtés,
– odafigyelés a munka, a szórakozás, család, barátok időráfordítására,
– időtolvajok elkerülése,
– eszközhasználat (számítógép, határidőnapló, heti- és napi terv……..stb) az új technológiák alkalmazása, elsajátítása,
– elemzés, kontroll,
– jó időbeosztás = időtervezés + szervezés + következetesség

Ne felejtsük el: az idő a legértékesebb kincsünk, még a pénznél is értékesebb, mert kevés van belőle.

Jellemző rá:
– folyamatosan és visszavonhatatlanul múlik,
– nem tehetünk belőle félre, nem tartalékolható,
– nem szaporítható,
– nem kérhető mástól kölcsön,
– nem másolható,
– nem vásárolhatunk belőle részeket,
– szűkös volta(„kevés az időm, nincs időm rá……stb”)
– a legértékesebb minden ember számára.

A rendelkezésünkre álló idővel tudatosan kell gazdálkodnunk, az időgazdálkodás a sikeres és következetes önirányítás alapvető része. Tudatos átgondolás szükséges az egyén időtőkéjének felhasználásról és ennek hasznáról. Az emberek idejüket a lehető leghatékonyabban használják fel saját munkavégzésükre a felelősségi körünkbe tartozó szervezeti és egyéni célok sikeres elérése érdekében. Az időben való gondolkodás és az idővel való gazdálkodás a sikeres élet velejárója.

Leave a Reply