Kezdőlap / Társadalom / Történelem / Magyarország a háborúban (1941 december – 1944 március)

Magyarország a háborúban (1941 december – 1944 március)

Bárdossy politikájának csődje
A hitleri villámháború kudarca már 1941 őszén óvatosabb magatartásra késztette Horthyt és Bárdossyt. A kormányzó leváltotta Werth Henrik vezérkari főnököt, aki a magyar fegyveres erők még nagyobb arányú bevetését szorgalmazta. A helyére kinevezett Szombathelyi Ferenc vezérezredes arra törekedett, hogy a frontra küldött csapatokat visszahozzák. A Gyorshadtest – teljesen leharcolt állapotban – hazatért, a hat hadosztályból álló Keleti Megszálló Csoport azonban továbbra is a Szovjetunió területén maradt. 1941 december elején Angliával is beállt a hadiállapot. Pearl Harbor után német-olasz követelésre Bárdossy közölte a budapesti amerikai követtel, hogy Magyarország kinyilvánítja a hadiállapotot az Egyesült Államokkal. A Bethlen csoport 1941 végére megelégelte, hogy Bárdossy egyre jelentékenyebb engedményeket tesz a németeknek. Különösen nehezményezték az angolszász hatalmakkal történt szakítást. Magyarország hírnevének súlyosan ártott a délvidéki vérengzés. A magyar katonai alakulatok és a csendőrség minden törvényes eljárás nélkül megöltek több ezer helyi lakost, túlnyomó többségben szerbeket és zsidókat. Szombathelyi Ferenc vezérezredes, vezérkari főnök leállíttatta a razziákat, és saját bíróság elé állította a felelős főtiszteket. (E főtisztek nem sokkal a tárgyalás után kiszöktek az országból, s a német megszállás után SS-főtisztekként tértek vissza.) 1941 decemberében a Wehrmacht Moszkva alatt elakadt. A német hadvezetés 1942-ben új offenzívával tervezte a keleti hadjárat befejezését, amelyhez fokozottan kívánta igénybe venni szövetségesei haderejét. Ezt követően 1942 februárjában megkezdődött a 2. magyar hadsereg felállítása. Emberanyagát sorkatonákból, tartalék- és póttartalék állományból arányosan és az egész országra kiterjedően állították össze.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Járványemlék Pest-Budán

A török uralom után szomorú képet mutatott Pest-Buda közegészségügyi helyzete. Az ostrom következtében a város …

Hozzászólás