Kezdőlap / Társadalom / Vallás / Mahachohan a harmadik csoport vezetője

Mahachohan a harmadik csoport vezetője

A harmadik csoport élén Mahachohan áll. Hosszabb ideje tölti már be ezt a hivatalt, mint a fivérei, és még a következő fajok kialakulását és elmúlását is vezetni fogja. Ő az intelligencia teljessége, a harmadik, vagyis a teremtő energia visszatükröződése. A munkája a szellem és az anyag, az élet és a forma kölcsönhatásával függ össze, és mindazzal, amit mi civilizációnak nevezünk. Ő uralja a természet erőit, és ő az elsődleges forrása az általunk jelenleg ismert elektromos energiának. Szorosan együttműködik a fivéreivel, akiknek a terveiről értesül, és rajta keresztül jutnak tovább az utasítások a nagyszámú, kivitelező dévák felé is.
Így testesíti meg három hatalmas lény az akaratot, a szeretetet és az intelligenciát, és a ténykedésük során állandó kapcsolatban állnak a Világ Urával Sambhallában. Rajtuk keresztül alkotnak összefüggő egészet úgy a különböző kormányzási formák, mint a vallások, és a civilizáció lépései is. Ezeknek a magas lényeknek az egyesült előrelátó tudata már pontosan ismer minden lépést, minden tervet és minden eseményt.
Valamennyi fenti „osztályvezető” alá még számtalan segítő lény tartozik, és Mahachohan osztályához még négy alcsoport is, amelyek a hierarchikus rend négy aspektusával egészítik ki a hierarchia felépítését.
Manu alá besorolva tevékenykednek a különböző világosztályok régensei, így például Jupiter mester, azoknak a mestereknek a legöregebbje, akik jelenleg a fizikai test köntösében dolgoznak az emberekért. Ő India régense. Rákóczy mester Európa és Amerika régense. Bár ő a hetedik sugárhoz, és ezzel egyben Mahachohan energiaköréhez tartozik, de ideiglenesen
Manu alatt is tevékenykedik. Voltaképpen a hierarchia ügyvezetőjének is nevezhetnénk.
Ezek a mesterek felismerés nélkül vezetik az országokat és nemzeteket, és irányítják a sorsukat. Befolyásolják és inspirálják az államférfiakat és uralkodókat mindenütt, ahol az együttműködés és befogadásra kész intuíció felfedezhető.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A vízkeresztség

A keresztségek a Bibliai alaptanítások, fundamentumok közé tartoznak. Két keresztségről beszél a Biblia, melyekre mind …

Hozzászólás