Kezdőlap / Tudomány / Mi a tudat?

Mi a tudat?

A tudat és annak jelentősége évezredeken keresztül véget nem érő viták tárgya volt, s a pszichológusok és filozófusok a mai napig élesen eltérő nézeteket vallanak erről a kérdésről. Egyesek szerint a tudat nem más, mini éntudat, vagyis abban áll, hogy az illető tisztában van viselkedésének okaival és következményeivel. Ebben az értelemben a növényeknek biztosan nincs tudatuk, sok állatnak azonban van. Mások a személyes tapasztalat felől közelítik meg a tudat meghatározását. Alvás közben, illetve amikor elveszítjük az eszméletünket, többé-kevésbé öntudatlanok vagyunk, de idővel visszanyerjük tudatunkat. Ebben az értelemben a tudat számunkra is ugyanazt jelenti, mint a többi állal számára. Ha az öntudatlan állapot elhúzódik, például kóma esetén, a beteg életben tartásához orvosi kezelésre van szükség. A tudat mibenlétéről Folyó viták gyújtópontjában az a kérdés áll, hogy vajon nem az anyagi világtól függetlenül is létező sajátosság-e az emberi tudat, amely természettudományos módszerekkel nem vizsgálható. Sokak gondolkodásában élesen elkülönül az agy és az értelem; szerintük csak az agy vizsgálható a tudományos elemzés szokásos módszereivel, az értelem nem. E nézet szerint az emberi tudat legmagasabb szintjei megközelíthetetlenek.
Az idő összerakása
A tudatnak behajtási engedélye van mindenhová; kötetlenül bolyong az időben és a térben; afféle pszichológiai időgép, mely egyszerre szórja szét magát a múltban, a jelenben és a jövőben… Előre-hátra siklik az időben, egyesítve múltunkat jelenünkkel és jövőnkkel… A tudat olyan dolgokkal is üzletel, amelyek nem léteznek, de esetleg létezhetnének. Spontaneitását még a logika törvényei és determinisztikus oksági kapcsolatok sem béklyózzák meg. Van ereje kételkedni és elképzelni dolgokat; a képzelet szárnyalásához pedig az kell, hogy el tudjon menekülni a világtól. Természetéből adódóan felidéz bizonyos lehetőségeket… A tudat a múlt és a jövő egyesítésével módosítja a múltat, mert így értelmezési ad neki. Életünk tartalma a jelen pillanatig kész tény, ezen nem lehet változtatni. 11m a jelen és a jövőbeli lehetőségek szempontjából a múltunkat is értelmezhetjük és átértelmezhetjük. Ennek eredményeként a múlt jelentése folyamatosan változik, ahogy egy regényben is más megvilágításban látjuk a korábbi fejezeteket az utolsó fejezet elolvasása után.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás