Kezdőlap / Társadalom / Vallás / Minden egyes ember testet öltött lélek

Minden egyes ember testet öltött lélek

A jövő útja azon a felismerésen alapul, hogy minden egyes ember testet öltött lélek. És ha a gyermeket léleknek tekintjük, akkor a nevelésének is egyéninek kell lennie. Sok fiatal ember nélkülözi napjainkban az irányt, a motivációt és az értelmes tevékenység lehetőségét, ami könnyen rombolási vágyhoz és bűnözéshez vezet.
Már a régi bölcsességek tanaiban is szó van korunk eljövendő misztériumiskoláiról, mind az előkészítő iskolákról, mind azokról, amelyek a haladó tanítványoknak fognak továbbfejlődési és tanulási lehetőséget kínálni. A következő időszaknak az a célja, hogy a teljes emberiség elérjen egy következő szellemi szintre.
Földünkön sohasem veszett el az úgynevezett Titkos Tudás. Minden misztériumiskola hagyományként adta tovább a tagjainak a tudást, minden kultúrában és minden időben. Így ezek az iskolák annak az okkult tudásnak az őrzőivé váltak, amelyet a mindenkori politikai és szociális rendszer, illetve a nyilvánosság még nem volt képes elfogadni. Hiszen nemcsak az egyházak nem engedélyeztek semmiféle eltérést a hivatalos tanoktól és véleményektől, de a világi uralkodó rendszerek sem támogatták az ilyen gondolatokat, hiszen minden változás veszélyt jelentett számukra és rendszerükre.
A felvilágosodás időszaka után azonban, amikor elkezdett kibontakozni a szabad véleménynyilvánítás, nagyobb teret nyertek a titokban működő testvériségek. A XVII. században Európában a rózsakeresztes rend kezdte meg a nyilvánosság felvilágosításának a munkáját. Jelentős személyiségek támogatták a rózsakereszteseknek azt a követelését, hogy ezoterikus alapokon változtassák meg az egyházat és az államot. Hamarosan megalakult a szabadkőművesek szövetsége is, amelynek gyökerei egészen az atlantiszi időszakig nyúlnak vissza. Az angol uralkodóház kezdettől fogva vezető szerepet töltött be a szabadkőművesek csoportjában, és mind az egyház mind a korona képviselve volt benne. Ennek következtében a szabadkőművességnek ebben az országban sohasem kellett titkos szövetséggé válnia.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

A vízkeresztség

A keresztségek a Bibliai alaptanítások, fundamentumok közé tartoznak. Két keresztségről beszél a Biblia, melyekre mind …

Hozzászólás