Kezdőlap / Tudomány / Otto von Guericke

Otto von Guericke

Otto von Guericke (1602-1686) magdeburgi polgárcsaládból származott, Jénában jogi tanulmányokat folytatott, majd az akkori Európa legmodernebb egyetemén, Leidenben (Hollandia) katonai erődítéstant tanult, amihez matematikai, mechanikai, építészeti szaktárgyak is tartoztak.
Magdeburg tanácsosaként (1626-tól) átélte, hogy 1631-ben szülővárosát a császári csapatok csaknem teljesen lerombolták. Ezután Guericke városépítészként tevékenykedett. Újjáépítette Magdeburgot, és a megszálló csapatokkal folytatott nehéz tárgyalások során elérte, hogy a lakosság ellátását biztosítsák. 1646-ban polgármesterré választották, majd a háború befejezése után Magdeburg képviselőjeként Osnabrückbe küldték a vesztfáliai békekongresszusra, ahonnan jó eredményekkel tért vissza.
Szűkre szabott szabadidejében a tudományokkal foglalkozott, és kísérleteket végzett. Nagy ügyessége és állhatatossága itt is hasznára vált.
Torricelli kísérleteiről Guericke eleinte nem tudott; akkoriban csak kevés tudós hallhatott róluk. Guericke is valószínűleg csak 1654-ben, a regensburgi birodalmi gyűlésen ismerkedhetett meg velük. Leginkább a hatalmas, végtelen világmindenségre vonatkozó kérdések foglalkoztatták : kitöltheti-e a világegyetemet a legfinomabb anyag, vagy létezik-e mégis a sokat vitatott vákuum?
Guericke arra a kitűnő gondolatra jutott, hogy ha egy légmentesen záródó hordóból a vizet kiszivattyúzzák, akkor a hordóban ürességnek, vagyis vákuumnak kellene keletkeznie ! Kísérletezni kezdett, és nagy meglepetéssel tapasztalta : a jól bevált szivattyú hirtelen olyan nagy erőkifejtést igényelt, hogy eltörött. Máskor meg a hasadékokon keresztül levegő tódult a fahordóba. Ezután Guericke tovább tökéletesítette a szivattyút, és erős, gömb alakú rézedényt használt. Végezetül sok újabb ötlet és rengeteg fáradság árán sikerült a kísérlet: Guericke légszivattyú segítségével vákuumot állított elő !

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás