Kezdőlap / Otthon és család / Szülők / Óvoda vagy családi napközi

Óvoda vagy családi napközi

Nehéz a szülő helyzete, ha gyermekével kapcsolatban kell döntést hoznia. Még a gyes letelte előtt vissza szeretnénk menni dolgozni, vagy alkalmanként szükségünk lenne gyermekfelügyeletre. Milyen megoldások vannak?
Több lehetőség közül választhatunk a gyermek felügyeletét illetően. A legkézenfekvőbb természetesen a család igénybevétele, azonban ez nem mindig valósítható meg. Ilyenkor marad a bölcsőde vagy az óvoda, de vannak egyéb alternatív megoldások is. Előfordulhat például, hogy az általunk preferált intézmény helyhiány miatt nem tudja fogadni gyermekünket. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy szemünk fénye óvodai nevelés nélkül marad, hiszen a Közoktatási törvény is kimondja, hogy a gyermek attól a nevelési évtől, melyben betölti az ötödik életévét, napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Minden szülő azt szeretné, ha gyermeke az általa választott óvodába kerülne, amikor harmadik életévét betölti. A település önkormányzatának a törvény szerint kötelessége, hogy valamennyi óvodás korú gyermek számára férőhelyet biztosítson.
Egyes óvodák teljes, megengedett létszámmal indulnak szeptemberben, és az év közben érkezőket nem tudják fogadni. Előfordulhat, hogy a tanév kezdete után döntünk a munkába való visszatérés mellett, s a fent említett problémával találkozunk, vagy csak nem akarjuk gyermekünket „zsúfolt” bölcsődei, óvodai csoportokba járatni. Mit tehetünk ilyenkor?
Vihetjük úgynevezett családi napközibe. A családi napközi (csana) a gyermekjóléti ellátások között a bölcsőde, óvodai napközi és az iskolai napközi mellett foglal helyet.
A csanában csak maximum 5-7 gyermek gondozható egy csoportban. Családi napközit saját otthonunkban vagy egy külön erre a célra kifejlesztett helyiségben is nyithatunk, beindítása azonban szigorú feltételekhez kötött, működése során számos szakhatóság ellenőrzi a feltételek teljesülését, a működési engedélyt pedig minden esetben a település jegyzője állítja ki. Sok kritika érte manapság a csanákat, ugyanis indításukhoz nem szükséges pedagógusi végzettség, csupán egy tanfolyam elvégzése. Fontos megjegyezni, hogy a napközi nem oktatási intézmény, hanem egy szolgáltatás, mely térítés ellenében vehető igénybe, s feladata elsősorban a szülő pótlása, amíg ő nem tud a gyermekével lenni. A csanában ellátható gyermekek életkora is rugalmas: 14 hetestől egészen 12 éves korig járathatjuk őket ide. A kis létszám és a különböző életkorú gyerekek alapján hasonlít egy gyermekközpontú nagycsaládhoz.
Az óvoda a családi nevelés kiegészítő színtere, azaz az ösztönös nevelési módszereket egészíti ki az óvoda a szakképzett pedagógusok tudatos és tervszerű nevelő munkájának biztosításával. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának segítségével készíti el a nevelőközösség az óvoda helyi nevelési programját, mely alapján a nevelőmunka zajlik. Ebben vállalja az intézmény, hogy a nevelés 3-4 éve során a megfogalmazott célokhoz juttatja el a gyermekeket, személyiség fejlesztése és életkori sajátosságok figyelembe vétele mellett.
Az óvoda azt is meghatározza, hogy milyen tevékenységeket, milyen lehetőségeket, programokat biztosít a gondjaira bízott gyermekeknek.
Bizonyos szempontból sokkal hasznosabb lenne, ha a gyermekek nevelése kisebb csoportokban történhetne, hiszen több idő jutna egyéni fejlesztésre, ha arra szükség van.
Ezért van szükség arra, hogy a pedagógusok szakmailag felkészültek legyenek, hogy ismerjék minden gyermek egyéni igényét, aktuális fejlettségi szintjét. Az óvodák általában két óvodapedagógust és egy pedagógiai munkát segítő dajkát biztosítanak a gyermekek neveléséhez. Szervezéssel megoldható a differenciálás, hogy akár kisebb csoportokban tevékenykedjenek a gyermekek, képességeik szerint akár más feladatot kaphatnak, más eszközzel, esetleg más technikával dolgozhatnak.
Ebben az életkorban nem az egyéni, direkt módon történő fejlesztést kell előnyben részesíteni. Nem az óvodapedagógus fejleszti a gyermeket, hanem tudatosan biztosít lehetőségeket arra, hogy fejlődhessen. Bárhogy is nézzük, a legjobb az lenne, ha a gyermek a lehető legtovább maradna az édesanyával, de ez a mai világban nem mindig valósítható meg. Ilyenkor a szülő kezében a döntés, mit tart fontosnak gyermeke fejlődése szempontjából

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Milyen is szülőnek lenni?

Hát nem könnyű. Az ember már megszületése előtt rengeteg feladatot hárít a szülőkre. Hangsúlyozni lehetne …

Hozzászólás