Kezdőlap / Társadalom / Történelem / Szent István tevékenysége

Szent István tevékenysége

A X. század végén, amikor a kalandozásuk már lezárultak a magyarság válaszút előtt állt. A tét igen nagy volt, két verzió létezett: a fennmaradás, vagy a pusztulás. Voltak nomád népek, akiknek választásuk nem igen volt, létük röviden tündökölt, majd pedig eltűnt. A másik lehetőség sokkal kecsegtetőbbnek bizonyult. Csatlakozás a már keresztény, feudális Európához, amely viszont a fennmaradást biztosította. Ez annyit jelentett, hogy a harci vállalkozások helyett önmaguk és nemzetségük eltartását biztosabb alapokra kellett helyezniük, ezért az események menete a következő volt: erőskezű vezetők emelkedtek ki vetélytársaik legyőzésével, megszerezve a földek nagy részét. Ezután népükkel egységben csatlakoztak a kereszténységhez és az új rend támogatása végett létrehozták az egyházi hierarcihát. Ez a legtöbb esetben nem köthető személyek nevéhez.
A magyaroknál is Géza fejedelem megkeresztelkedett, de életvitelében továbbra is pogány maradt. Fiát, Vajkot azonban már keresztény szellemben nevelte, neveltette. Az új külpolitikai irányt mutatta Vajk házassága Gizellával, így az Árpádok rokonságba kerültek a Szász-dinasztiával.
Géza fejedelem halálakor már az Árpádok uralták az ország nagy részét, de a nemzetségen belül, Géza fiával, Istvánnal szemben, hatalmi igényekkel lépett fel Koppány. Géza halála előtt a Nyugat-Európában elterjedt öröklési rendet, a primogenitúrát örökli. A harc esélytelenségéről szintén gondoskodott, így Koppány legyőzésével István kezébe került a hatalom. A helyzet tehát adott volt, a nagyobb tekintélyt biztosító királyi címért folyamodott. A koronát II. Szilveszter pápától kérte és kapta, 1000-ben koronázták meg Esztergomban.
Királyként továbbra is fontosnak tartotta a Keresztény Európához való kötődést, ezért egyházszervezésbe kezdett, ezzel törekedett a királyi hatalom megerősítésére is az egyház támogatásával.
Az országban 10 püspökséget alapított –Esztergomot érseki ranggal látta el-, 5 bencés apátságot építettet. Mint király támogatta az egyházat földadományokkal, valamint törvényeket vezetett be a hit megerősítésére. Ezek a következők: 10 falunak egy templom, kötelező vasárnaponkénti templomba járás, a törvényszegőket megbüntetni életkoruk szerint, a kötelező böjt betartása, az Isten szavára való figyelés, valamint bevezette az egyházi adót, az az a tized fizetését. Egységesedésre törekszik.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Járványemlék Pest-Budán

A török uralom után szomorú képet mutatott Pest-Buda közegészségügyi helyzete. Az ostrom következtében a város …

Hozzászólás