Kezdőlap / Társadalom / Történelem / Titkos záradék

Titkos záradék

1.A balti államokhoz tartozó térségben (Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia) területi és politikai átalakulások esetén Litvánia északi határa képezi majd Németország és a Szovjetunió befolyási övezeteinek határát. Ennek kapcsán Litvánia érdekeltségét a vilnai térségre mindkét fél elismeri.
2.A lengyel államhoz tartozó térségek területi és politikai átalakulása esetén Németország és a Szovjetunió befolyási övezeteit hozzávetőlegesen a Narew, a Visztula és a San folyók vonala határozzák meg.
3. Délkelet-Európára vonatkozóan a szovjet fél felhívja a figyelmet Besszarábiára vonatkozó érdekeltségére. A német fél kijelenti teljes politikai érdektelenségét a térségben. (A szovjet-német megnemtámadási egyezmény titkos záradéka)

A náci Németországnak mint partnernek a megválasztásával szovjet részről egyik pillanatról a másikra félretették az antifasizmust, azt a politikát, amely szervesen következett az első, magát szocialistának nevező állam mind az ideig hirdetett eszmeiségéből. Felrúgták a Komintern által elfogadott népfrontpolitikát. A Szovjetunió mindig is olyan képzetet kívánt kialakítani és elfogadtatni önmagáról, hogy új, magasabbrendű erkölcsiséget hordoz nemcsak belső rendszerében, hanem a nemzetközi politikában is. Ezért morálisan jogosulatlan volt számára, hogy olyan manőverekhez folyamodjék (titkos alkuhoz gyengébb szomszédai rovására), amelyek különben a nagyhatalmak eszköztárába természetes módon beletartoztak. Az egyezmény súlyos válságot okozott a kommunista pártokban.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Temetkezés Pazirikben

Az Altaj-hegység sziklái számtalan, a környéken élő nomád lovas nép sírját rejti. Pazirik városa a …

Leave a Reply