Kezdőlap / Tudomány / Van-e a csillagjóslásnak pszichológiai kockázata?

Van-e a csillagjóslásnak pszichológiai kockázata?

A jövőt különbözőképpen tudakolhatjuk, így például a tealevelek elhelyezkedése alapján vagy egy pakli vetőkártya segítségével, vagy éppenséggel a tenyér vonalainak tanulmányozásával. A jósok és jövendőmondók ilyen kézzelfogható dolgokhoz folyamodnak, hogy megválaszolják klienseik jövőt firtató kérdéseit. A médiumok ezzel szemben pusztán saját különleges adottságaikra támaszkodva igyekeznek ráhangolódni a hozzájuk fordulók jövőjére (egyes esetekben múltjára). Pszichológusok szerint a jósokhoz vagy médiumokhoz fordulók java része ezt vagy szórakozásból teszi, vagy valamiféle megnyugvást keres. Másokat megnyugtat a tudat, hogy léteznek emberek, akik képesek meglátni a jövőt, illetve hogy átruházhatják valakire (a jövendőmondóra vagy magára a Sorsra) egy-egy döntésük felelősségét. Azokra azonban, akik különösen érzékenyek a szuggesztiókra, a kedvezőtlen jóslat rendkívül káros hatással lehel. Egy művelt fiatal nő, akinek fontos volt, hogy gyermekeket szülhessen, vetőkártyával jósoló jövendőmondót kérdezett meg, hogy házasságából hány gyermeke lesz. „Egy se” – válaszolta a jósnő, mire a nő hisztériás rohamot kapott. Még hónapok múltán sem szabadult meg depressziójától.
Több testben egy lélek?
A reinkarnációba vetett ősi hit szerint a lélek a test elmúlása után új formában tér vissza a Földre. A reinkarnáció sok keleti vallás fontos hittétele. Némelyikük azt hirdeti, hogy a lélek emberi, állati vagy növényi formában születik újjá. Platón azt tartotta, hogy az emberi lélek az újjászületés kilenc ciklusán megy keresztül, és közben a létezés magasabb vagy alacsonyabb fokán jelenik meg. Azok a lelkek – írja Platón -. amelyek egy művész vagy filozófus porhüvelyét öltötték magukra és ezáltal elérték a kilencedik, azaz a legmagasabb ciklust, ilyenformán eltávolodván az anyagi világtól. Mentesülnek a visszatérés kötelessége alól. Az egyiptomiak hite szerint a lélek e földi ciklusa 3000 éven át tart. Napjainkban Nyugaton újraéled a reinkarnáció iránti érdeklődés.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás