Kezdőlap / Társadalom / Házasság / „Szabadság, egyenlőség, testvériség”

„Szabadság, egyenlőség, testvériség”

Érdekes következtetésekre juthatunk a látszathoz való ragaszkodás változásainak megfigyelésével. Amíg a polgárság, mint osztály még gyengének érezte magát, szigorúbban ragaszkodott a látszathoz, igyekezett komolyan venni saját eszményeit. Ez a magyarázata a puritanizmus térhódításának a korai polgárság soraiban. Később aztán, a hatalom és gazdagság birtokában már kevésbé volt szükség a régi, puritán erkölcsökre, a látszat fenntartása mögött egyre több cinizmus és szabadosság rejtőzött. A mai polgárság inkább a liberalizmus divatjának hódol. Ez az összefüggés egyénileg is érvényes: minél bizonytalanabb valaki, annál görcsösebben igyekszik fenntartani kifelé a stabilitás, a tiszteletreméltóság látszatát.
De melyek voltak azok a házassági eszmények, amelyeknek megvalósítására a polgárság látszólag törekedett, s amelyeket a nevelésben is előtérbe állított?
Ezek sem voltak egységesek és következetesek. A feltörekvő, forradalmi polgárság képviselői a „szabadság, egyenlőség, testvériség” hármas jelszavának szellemében síkra szálltak többek közt a szerelem jogáért, a kényszermentes, kölcsönös vonzalmon alapuló házasságért stb. Mindez valóban a haladást szolgálta. Később azonban, az uralomra jutott polgárság inkább a feudális, vallási ideológiát fogadta el, amely a házasságot is középkori mércével mérte. A szerelem eszerint mellékes, tizedrangú vagy éppen nemkívánatos tényező; a házasság lényege inkább a kötelesség, a szülők és feljebbvalók akarata szerinti, örök és felbonthatatlan elkötelezettség, amely – ha nem is hangsúlyozták nyíltan – legalább annyira szolgál gazdasági érdekeket, mint a fajfenntartás célját. A szerelem látszata egy ilyen házasságban a puszta érdekviszony elködösítésére szolgál.
A szerelmi házasság eszményét mindenesetre nem ítélték el, már csak azért sem, mert a szépirodalom divatba hozta. Csak éppen belenyugodtak, hogy más a költészet és más a valóság. A létért vagy a profitért folytatott harc, a tőkefelhalmozás követelménye egyébként sem kedvezett a szerelem kibontakozásának. A nevelés és a körülmények olyan torzító hatást gyakoroltak a személyiségre, hogy a polgári életstílus követői valójában képtelenné váltak az érett szerelemre. A szerelem iránti nosztalgiájukat többnyire könnyű kis kalandokban vagy – a férfiak – a bordélyházban vezették le. (Persze sokan még az ilyen olcsó kárpótlást sem engedhették meg maguknak.)

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás