Kezdőlap / Pénzügy / Biztosítás / A biztosítási szerződés alanyai

A biztosítási szerződés alanyai

A biztosítási szerződés alanyai a biztosító és a biztosítóval szerződő fél. Gyakori azonban, hogy több alany is megjelenik a biztosítások területén, hiszen a szerződés megkötésénél csupán e két fél van jelen, viszont gyakran szerepel a szerződésben harmadik személy is, mint például a biztosított és a kedvezményezett.
A biztosító működési formáját tekintve részvénytársaságként, szövetkezetként, egyesületként vagy harmadik országbeli biztosító fióktelepeként működhet. Működésének megkezdéséhez és folytatásához a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének ( PSZÁF ) engedélye szükséges.
A szerződés másik alanya a szerződő fél, aki gyakorlatilag bárki lehet. Egyes esetekben a szerződő fél és a biztosított személye megegyezik, ilyen fordul elő például akkor, amikor a fél saját vagyonának biztosítására köt szerződést.
A biztosításban résztvevő további alanyok egyike a biztosított, akihez a biztosítási esemény kapcsolható. A kedvezményezett az a személy, aki a szerződésben meghatározott esemény esetén ( pl. a szerződő fél halála ) követeléssel fordulhat a biztosító felé, a biztosítási összeg kifizetése érdekében.
A biztosítási szerződés létrejöttében további alanyok is közreműködhetnek, ők a biztosításközvetítők, akik alkuszként és biztosítási ügynökként is működhetnek. A biztosítási alkusz a biztosítóval szerződő fél érdekeit képviseli, díjazását megbízójától kapja, valamint jogosult a szerződés megkötésére a szerződő fél nevében. A tevékenységet bizonyos engedélyek és komoly törzstőke birtokában levő részvénytársaság vagy kft végezheti.
A biztosítási ügynökök ezzel szemben a biztosítóval kötött munkáltatói szerződés alapján végzik munkájukat, jogosultak szerződést kötni a biztosító nevében, kötvényt állíthatnak ki, valamint átvehetik a biztosítási díjat is.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Az életbiztosítások kialakulása

Az életbiztosítások megjelenésének elengedhetetlen feltétele volt a csillagász, Edmond Halley által 1693-ban megalkotott halandósági tábla. …

Leave a Reply