Kezdőlap / Állatok / Halak / A Kassler és a Felpillantó küllő

A Kassler és a Felpillantó küllő

Kessler küllő Gobio kessleri
Jegyei: faroknyele hosszú, alacsony. Feje hosszú, szemei nagyok, szája alsó állású. A szem átmérője akkora, mint a szemek közötti távolság. A felső állkapocs hátulsó felén, a száj szögletében hosszú bajuszszál van, amely visszahajtva a szem hátulsó szegélyéig ér. Pikkelyei nagyok, 40-43 van az oldalvonal mentén; 3-4 pikkelysor az oldalvonal és a hasúszók tövi része között. Hátúszója 10, farok alatti úszója 9 sugárral. Garatfogai kétsorosak, (2)3.5-5.3(2). Színezete: háta feketésszürke, oldalai világosabbak, nagy, nem túl élénk foltokkal az oldalvonal mentén; hasa fehéres. Hát- és farokúszója 1-3 sötét foltsorral. Testhossza: 10-12 cm, max. 15 cm.
Élőhelye: homok- vagy sóderos talajú, gyors folyású, hideg és oxigénben gazdag vizű folyóvizek. A Duna középső és alsó szakaszának mellékfolyói Délnyugat-Oroszországban, valamint a Visztula felső szakasza Lengyelországban. Hazánk folyóinak gyors szakaszain helyenként gyakori is lehet. Védett!
Életmódja: az alacsony, erős sodrású kavicspadok apró termetű, társas természetű fenékhala. Áprilistól júniusig ívik. A hímek halvány nászkiütésekkel. Ikráit az áramló folyók sekély parti részein rakja le. Tápláléka: a talaj algaszövedéke és apró férgek, rovarlárvák, planktonrákok.

Felpillantó küllő Gobio uranoscopus
Jegyei: teste orsó alakú, faroknyele hosszú és keskeny. Feje hosszú, felülről lapított, szemei nagyok, rézsút felfelé irányulnak, orra csúcsosodó, szája alsó állású. A szem átmérője akkora, mint a szemek közti távolság. Bajuszszála visszahajtva jóval a szem mögé ér. Torka pikkelyezett. Pikkelyei nagyok, 40-42 van az oldalvonal mentén. Hátúszója 9, farok alatti úszója 78 sugárral. Garatfogai kétsorosak, 3.4-5.3 (ritkán 2.5-5.2). Színezete: háta a szürkésbarnától a feketésszürkéig, 5 sötét, elmosódott keresztsávval, amelyek az oldalvonalig érnek; oldalai világosabbak, ezüstösek, szürke árnyalással, hasa fehéres. Úszói sárgásak, a hát- és farokúszó 1-2, sötét foltokból álló szalaggal. Testhossza.10-12 cm, max. 15 cm. Élőhelye: csak a Duna vízrendszerének alacsony, sebes sodrású, kavicspadokkal tarkállt oxigéndús vizeiben él. Hazai folyóink erős sodrású szakaszain néha előkerül. Védett!
Életmódja: fenékhal, többnyire kis rajokban tanyázik a sekélyebb folyószakaszokon. Május-júniusban ívik. Az íváshoz készülődő halak kis csapatokba verődnek, és felfelé vándorolnak a folyókban. A hímeket élénkebb nászkiütéseik alapján könnyű felismerni. Az ikrákat az elöntött sekély parti részeken kövekre rakják. Tápláléka: apró fenéklakók, lárvák.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Carp fishing avagy mi kerüljön a horogra

A igazán elterjedt az édesvízi halfajok között a ponty. Eredeti élőhelye az alföldi jellegű, nyáron …

Hozzászólás