Kezdőlap / Állatok / Halak / A Kaukázusi és az Ékfoltos domolykó

A Kaukázusi és az Ékfoltos domolykó

Kaukázusi domolykó Leuciscus aphipsi
Jegyei: nyújtott teste oldalról erősen lapított, feje hosszú, vaskos, szájnyílása széles. Nagy pikkelyek, 40-43 az oldalvonal mentén. Hátúszója 11, farok alatti úszója 12 sugárral; a farok alatti úszó pereme gyengén kifelé domboruló. Garatfogai kétsorosak, 2.5-5.2. Színezete: háta sötét, a barnástól az olajzöldig: oldalai világosabbak, sárgás ezüstfénnyel: hasoldala fehéres. Hát- és farokúszója sárgásszürke, mellúszói vörhenyesek, hasúszói és a farok alatti úszója világospiros. Testhossza: 12-15 cm, max. 18 cm. Élőhelye: az Azovi-tenger körzetében: az Afipsz és Pszekupsz hegyi folyók, a Kubán alsó szakaszának mellékfolyói a Nyugat-Kaukázusban (Dél-Oroszország). Életmódja: kis termetű, rajban élő domolykó, amely főként a legerősebb sodrású részeket kedveli. Májusban ívik a gyorsan áramló víz elöntötte kavicszátonyokon. Ilyenkor a hímeken apró szemű nászkiütések jelennek meg. A ragadós ikrák a homokra és a kavicsos fenékre tapadnak. Tápláléka: mindenféle apró talajlakó, vízi- és repülő rovarok. Egyéb: ez a szűk elterjedési területen élő halfaj gazdaságilag nem jelentős, biológiája így alig ismert. Ugyanez vonatkozik kis termetű rokonaira is.

Ékfoltos domolykó Leuciscus borysthenicus
Jegyei: teste erősen megnyúlt, feje széles, rövid. szájrése kicsi. Nagy, vaskos pikkelyei vannak, 36-40 az oldalvonal mentén. Hátúszója 11-12, farok alatti úszója 10-12 sugárral; a farok alatti úszó pereme egyenes vagy (többnyire) gyengén kifelé domborodó. Garatfogai kétsorosak, 2.5-5.2. Színezete: háta sötét, a szürkétől a barnásszürkéig; oldalai világosabbak, ezüstösen csillognak; hasa fehér, vörhenyes csillogással. A hát és a testoldal pikkelyeinek tövén barnás folt van. A sötét hosszanti sávot rendszerint csak a test hátulsó felén lehet jól látni. Ívás idején a hasúszók és a farok alatti úszó élénk narancsszínű. Testhossza: 15-35 cm, max. 40 cm. Élőhelye: a tengerparthoz közeli tavak és lassú folyású síksági vizek a Fekete-, Azovi és Márvány-tenger körzetében, a Dnyeszter, Bug és Dnyeper folyók alsó szakaszai, a Kubán deltavidéke a Paleosztom-tóig (Nyugat-)Transzkaukázus. Életmódja: a fiatal halak kis csapatokba verődnek, gyakran fiatal veresszárnyú keszegekkel együtt. Az idősebb példányok inkább magányosan élnek, vadászterületet (revír) birtokolnak, ahonnét fajtársaikat elüldözik. Az ívási idő május-június. A ragadós ikrákat sekély, nyugodt parti vizekben, vízinövényekre és kövekre rakják le. 3-4. életévük után ivarérettek. Tápláléka: gerinctelenek és apró halak.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Hívóhangok a tenger mélyéről

Általában a legtöbb vízi ragadozó a hallása alapján keresi meg a védtelen áldozatát. Hiszen a …

Hozzászólás