Kezdőlap / Társadalom / Házasság / A látszatházasság

A látszatházasság

A polgári közvélemény a „szerelmi mezallianszot” éppúgy elítélte, mint az utólagos legalizálással történő felelősségvállalást; mindig feltételezte az alacsonyabb helyzetű partner rosszhiszeműségét, lépre csalási szándékát. A látszaterkölcs híveit nem érdekli a kapcsolat tartalma; őket a külsőségek, a társadalmi szokások megsértése háborítja fel.
Mivel a rangon aluli házasság a polgári értékrend szerint nemkívánatosnak minősült (amennyiben a házasság demokratizálódását, az osztályok és rétegek keveredését mozdította elő), komoly következményei voltak. Nem közvetlen jogi következményei ugyan, de a közvélemény nyomása sokféle nehézséget támaszthatott. Előfordult, hogy egyik vagy mindkét féltől elfordultak rokonai, barátai; a két család között csaknem mindig feszült, ellenséges viszony vagy konfliktus támadt stb. Mindez érthetően visszahatott a házastársakra, s így a rangon aluli vagy mondjuk így: jelentős társadalmi különbségeket áthidalni próbáló – házasságok gyakran végződtek kudarccal. Mindez látszólag igazolta és erősítette a polgári felfogást.
A polgári szülők legfőbb gondja ezért az volt, hogy idejekorán biztosítsák gyermeküknek a helyzetéhez illő „jó partit”, egy hasonlóan „jó családból” származó fiú vagy lány személyében. Mivel saját presztízsük is kockán forgott, és a család anyagi helyzetére sem volt közömbös, „mit hoz a konyhára” a partner, a választást ritkán bízták gyermekükre. A „jobb érzésű” szülők természetesen sohasem használtak durva erőszakot, hogy választottjukat elfogadtassák gyermekükkel. De erre rendszerint nem is volt szükség. A polgári szellemben nevelt gyermek átvette a szülők ízlését. Így a szülőknek csupán arról kellett gondoskodni, hogy fiuk vagy lányuk megismerkedjen az általuk megfelelőnek ítélt jelöltekkel, s ne keveredhessen „rossz társaságba”. Amikor aztán a gyermek választott a jelöltek közül, mindenkinek úgy tűnt, mintha ez teljességgel az ő személyes választása lenne.
Mi sem természetesebb, mint hogy a szülők által ily ügyesen irányított párválasztás a szülőkéhez hasonló házasságot eredményezett, újratermelve annak szerkezetét és funkcióit.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás