Kezdőlap / Társadalom / Házasság / A magántulajdon és a patriarchális házasságformák

A magántulajdon és a patriarchális házasságformák

Az ősközösségi társadalomban a nő- mint láttuk – többé-kevésbé egyenrangú társa volt a férfinak. Bár a férfi erősebb volt, s ez rányomta bélyegét a kapcsolatra, helyenként mégis előfordult, hogy a nő akarata volt a döntő. Az ős nőuralom (matriarchátus) legendája nem igazolódott ugyan, de annyi bizonyos, hogy patriarchátusról sem beszélhetünk ebben a hosszú, kezdeti időszakban.
Később azonban, amikor a termelés, a technika fejlődése lehetővé tette a magántulajdon kialakulását, az örökölhető vagyon (földbirtok, nyájak stb.) megjelenését, a nő helyzete alapvetően és számára kedvezőtlenül megváltozott. A nemek közötti, eredeti munkamegosztás folytán a magántulajdont a férfi szerezte, ő rendelkezett felette, s ez megnövelte hatalmát a családban is. Ennek az volt a következménye, hogy a nő elnyomott, alárendelt helyzetbe, a férfi gyámsága, felügyelete alá került, akárcsak gyermekei. Jogait alaposan megnyirbálták, passzív engedelmességre, sőt alázatosságra kényszerítették. A magántulajdon kialakította a férfiban a tulajdonosi szemléletet, amit aztán a feleségére is kiterjesztett; őt is tulajdonának, mintegy vagyontárgynak tekintette.
Kétségtelen, hogy a magántulajdon kialakulása gyökeresen átalakította az egész társadalmi berendezkedést: az ősközösséget felváltotta a magasabb szervezettségű osztálytársadalom, amelyben a vagyon, s vele a hatalom és a különböző kiváltságot egy szűk uralkodó osztály kezében összpontosulnak. Ettől kezdve a házasság is a magántulajdon szolgálatába áll. Egyrészt azáltal, hogy a házasságot a vagyongyarapítás, a hatalomnövelés eszközének tekintik az uralkodó osztály férfiai. Másrészt a házasság révén kívánják biztosítani uralmuk folyamatosságát, vagyonuk és kiváltságos helyzetük átörökítését gyermekeikre, elsősorban az elsőszülött fiúra. Ezért alapvetően fontossá válik. hogy a feleségnek legyen fiúgyermeke, és hogy a gyermekek apja biztosan a férj legyen. Ezért követelik meg a feleségtől házasságkötés előtt a szüzességet, utána pedig a szexuális hűséget.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás