Kezdőlap / Társadalom / Történelem / A nácik célja

A nácik célja

Mikor az NSDAP, és Hitler hatalomra került, egyetlen dolog volt a fő céljuk, az, hogy eltöröljék a számukra megalázó versailles-i békeszerződést, és elfoglalni azokat a területeket, amelyeken német ajkú emberek élnek, és éltek. Adolf Hitler a Mein Kampf című könyvében kijelentette, hogy a népek boldogsága, és jóléte életterük nagyságától függ. A német nép az egész világ fölötti uralomra hivatott, amire a faji felsőbbrendűsége, predesztinálja. A világuralom kivívásához Hitler szerint az út az 1919-es versailles-i békeszerződés szétzúzásán az európai németség egyesítésén, az Európa feletti uralom, a kelet-európai, főleg lengyel, és orosz területek megszerzésén keresztül vezet. Ahhoz, hogy a német nép teljesíteni tudja ezt a célkitűzést, meg kell óvnia az úgynevezett fajtisztaságát, az idegen, nem árja (legtökéletesebb faj) elemektől, mindenekelőtt a zsidóktól, akiket a német nép legnagyobb ellenségének jelölt meg, valamint fel kell számolni a kommunizmust, amely Hitler szerint csak a zsidók találmánya. Elengedhetetlen továbbá, hogy a nép, a tömeg, amely önmagában képtelen nagy feladatok megoldására, rábízza megát egy tejhatalmú vezérre, akit vakon kell követnie. Eme harcban (deklarálta jó előre Hitler) mindenfajta eszköz megengedett, mert a cél szentesíti az eszközt, a történelem pedig mindig a győzteseknek ad igazat, a veszteseket pedig mindig elfeledi. A katonai erőkkel próbálták demonstrálni eme törekvéseket, hogy a nép lássa milyen erő rejlik a náci pártban, és azt is, hogy mivé válhat a német egység, ha eléri célját.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Régészeti kormeghatározás

A tudomány fejlődésével a XX. század második felétől kezdve számos kitűnő módszer és eszköz került …

Hozzászólás