Kezdőlap / Társadalom / Történelem / A Nácik háborús célja: Az „új rend”

A Nácik háborús célja: Az „új rend”

Az emberek életén, népek, nemzetek sorsán kívül az egész emberiség jövője, a haladás és a humánum pusztulása vagy továbbélése volt a háború tétje. A fasizmus győzelme leszámolást jelentett volna a szabadság, az egyenlőség és a demokrácia eszményei jegyében a nagy francia forradalom óta elért vívmányokkal és kialakult életvitellel. A világméretű terror-uralomtól egyetlen ország sem lehetett volna biztonságban. Az „árja”, vagyis a germán faji felsőbbrendűség elvére épülő rabszolgaság új korszakában az uralkodó fajhoz nem tartozók számára csak a puszta vegetálás jutott volna osztályrészül, s csak addig, amíg munkaképesek voltak. Európában a németek által megszállt területeken kialakult hitleri „új rendnek” szerves részét képezte az élettér-kialakítás politikája. Megtervezték és kijelölték a határait Európa keleti részén a német élettérnek, függetlenül attól, hogy ott már más népek éltek sok száz éve. Ezután következett volna a második szakasz: a kiszemelt térség (a Föld kb. egyhatoda) etnikai viszonyait hozzáigazítani az élettér-elképzelésekhez, vagyis „megtisztítani a területet a német faj számára”. Az érintett népekre teljes fizikai és szellemi degradáció várt. „A szláv népeknek nincs szükségük tisztességes életre. Ezzel ők is tisztában vannak, és hiba lenne részünkről, ha meg akarnánk győzni őket az ellenkezőjéről. 1918-ban mi hoztuk létre a balti államokat, és mi hoztuk létre az önálló Ukrajnát. Manapság azonban sem a balti államok fenntartására nincs szükség, még kevésbé az önálló Ukrajnára. Hasonlóan meg kell akadályoznunk, hogy visszatérjenek a kereszténységhez. Ez súlyos hiba lenne, hiszen akkor bizonyos szervezkedési lehetőséget biztosítanánk számukra. Jobb, ha nem tanítjuk meg őket olvasni sem.”(Hitler)

Ezt mindenképpen olvasd el!

Járványemlék Pest-Budán

A török uralom után szomorú képet mutatott Pest-Buda közegészségügyi helyzete. Az ostrom következtében a város …

Hozzászólás