Kezdőlap / Társadalom / Történelem / A népírtáshoz vezető út

A népírtáshoz vezető út

A harmadik birodalom eszméjének és politikájának alapját a hitleri világkép, azaz a tiszta faj fogalma alkotta, ez volt az oka annak, hogy az NSDAP céljául tűzte ki a zsidók megfosztását állampolgári jogaiktól, valamint a kényszert, hogy hagyják el hazájukat. A nácik hatalomra kerülésével a zsidók helyzete alapvetően megváltozott, Hitler fajellenes politikát folytatott, ennek megváltozását a következő szavakban lehet tömören összefoglalni. A zsidókkal szemben sajnos megindult a szóbeli- és testi agresszió, majd folytatásként közösségüket módszeresen elszigetelték a társadalom többi részétől, ezután különféle szankcionálós eszközökkel kényszerítették őket a távozásra, tehát kényszerkivándorlásról, deportálásról és letelepítésről beszélhetünk, ebből egyenes ágon következik, hogy el is különítették őket, úgynevezett gettókba. Ezekben a gettókban került sor azokra a tettekre, melyre sem emberileg, sem pedig morálisan nincs bocsánat. Itt következtek be a gyilkosságok és kivégzések, melyekhez különféle módszereket alkalmaztak. Ezek közé tartozott, az éhhalál – kimerültség, betegség, élelmiszer korlátozás-, a kényszermunka, mely legyengült állapotban a halál egyik formája, a szabályos kivégzések, koncentrációs táborok (éhezés és gázkamra), valamint a halálmenetek, melyről híres költőnk, Radnóti is írt. Hitler beteges elméjének szüleménye azért válhatott valóra, mert az érintett államok lakosságának egy bizonyos hányada részt vett benne. 1933-tól drasztikussá váltak az események, a zsidókat az utcákon kezdték el zaklatni, bojkottálták származásuk miatt az orvosokat és jogászokat, a tisztviselőket azonnali hatállyal megszabadították állásuktól. Pénzügyi okok miatt 1936-38 között valamelyest csökkent a zsidók zaklatása, ez ’38 novemberében véget is ért, amikor von Rath merénylet áldozata lett, ez volt közvetlen előzménye a „kristályéjszakának.”Ekkor az SA tagjai a zsinagógákat roncsolták, a Gestapo pedig megkezdte a deportálást, mintegy 20 ezer ártatlan zsidó személyében. Utolsó útjuk a dachaui koncentrációs táborba vezetett. Innen nem volt már visszaút, következett a háború.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Régészeti kormeghatározás

A tudomány fejlődésével a XX. század második felétől kezdve számos kitűnő módszer és eszköz került …

Hozzászólás