Kezdőlap / Állatok / Halak / A Portugál és a Macedóniai koncér

A Portugál és a Macedóniai koncér

Portugál koncér Rutilus lemmingii
Jegyei: teste karcsú, erősen megnyúlt, orra tömpe, kis szájnyílása gyengén alsó állású. Apró, kerekded pikkelyek, 59-63 az oldalvonal mentén. Mellúszói 17-18, hátúszója 10, farok alatti úszója 10 sugárral; a magas és keskeny hátúszó pereme kifelé ívelt. Garatfogai egysorosak (6-5). Színezete: háta sötét, a zöldestől a kékesig változó fémfénnyel; oldala ezüstszínű, a kopoltyúfedőktől a faroktőig sötét hosszanti csík húzódik; hasa fehéres, ívás idején vörhenyes futtatással. Testhossza: 13-15 cm. max. 20 cm.
Élőhelye: álló- és lassú folyású vizek, az Ibériai-félsziget Duerro, Guadiana és Guadalquivir folyóinak vonzáskörzetében.
Életmódja: rajhal, főként a fenék közelében tartózkodik; életmódja ezért, akár a hazai leánykoncéré, csak nagyon kevéssé ismert. Az április-májusi ívás idején az ivarérett példányok a parti vizeket keresik fel; csapatosan ívnak a sekély, növényekben gazdag részeken. A ragadós ikrák és a frissen kelt lárvák növényeken tapadnak meg. Az ivadék 2-5 napig a szikzacskóból táplálkozik, ezután a kishalak elúsznak, és állati, ill. növényi eredetű táplálékot fogyasztanak. Ahogy korosodnak, úgy húzódnak fokozatosan mélyebbre. Tápláléka: apró fenéklakók (férgek és rovarlárvák).

Macedóniai koncér Rutilus macedonicus
Jegyei: háta magas, teste zömök, orra tompa, szájnyílása szúk, rézsút felfelé irányuló, ajkai vaskosak, húsosak. Nagy, kerekded pikkelyek. 42-45 az oldalvonal mentén. Mellúszói 12-14, hátúszója 9-10, farok alatti úszója 9-11 sugárral. Garatfogai egysorosak, 4-4 (5). Színezete: háta sötét, zöldes vagy kékes fémfénnyel, oldalai világosak, ezüstszínűek, hasa sárgásfehér. Szemének hátulsó szegélyétől sötétbarna hosszanti sáv húzódik, amely a faroknyélen folttá szélesedik, és átterjed a farokúszóra is. Testhossza: 12-15 cm, max. 18 cm. Élőhelye: álló- és lassú folyású vizek az Egeisz faunavidék északnyugati részén (Vardar folyórendszer, Dojrani-tó). Életmódja: szívesen tartózkodik a sekély, sűrűn benőtt parti vizekben-, április-májusban ívik, ilyenkor az ivarérett példányok gyakran nagy csapatokban gyülekeznek az ívóhelyeken, ahová a hímek néhány nappal a nőstények előtt érkeznek. Heves nászjáték veszi kezdetét, majd maga az ikrázás is hangos csobogás közepette megy végbe. A ragadós, kb. 1 mm átmérőjű ikrák növényeken, gyökereken, köveken tapadnak meg. A kelési idő a víz hőmérsékletétől függően 4-10 nap. Az ivadék 2-5 napig a szikzacskóból táplálkozik, később planktont. majd a felnőttekhez hasonlóan férgeket, apró rákokat, rovarlárvákat, vízbe hullott rovarokat fogyaszt.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Carp fishing avagy mi kerüljön a horogra

A igazán elterjedt az édesvízi halfajok között a ponty. Eredeti élőhelye az alföldi jellegű, nyáron …

Hozzászólás