Kezdőlap / Önismeret / Ezoterika / Antropozófia

Antropozófia

Az antropozófia, a Rudolf Steiner által kigondolt szellemi irányzat, a huszadik század elején jött a köztudatba, és az ember bölcsességével foglalkozik, továbbá azzal, ahogy a szellemi princípiumhoz elvezethető az emberi tudat. Alapvető tanításai között fontosnak tartja, a Föld szellemtudományos megközelítésében lévő fejlődését. Ezen kívül nagy hangsúlyt fektet az emberi test tagoltságára, amelyben szerepel maga a fizikai emberi test; az úgynevezett éteri test, mely a lelki energiát biztosítja a fizikai test számára; az asztrális, azaz a szellemvilágban levő test; és az Én, azaz az öntudat. Fontosnak tartja továbbá a reinkarnációt, azaz lélekvándorlást, miszerint az ember, halála után egy új testben újjászületik, ha elég hozzá erős a lelke. Elmélete szerint az ok-okozat viszonya teljes mértékben megjelenik életünkben, így a karma elméletével is sokat foglalkozik. Figyelembe veszi a Buddhát, mint a kereszténység előhírnökét, hiszen maga a „Buddha” is megvilágosult embert jelent. Mindezek mellett foglalkozik a két Jézus gyermek filozófiájával is. Rudolf Steiner munkássága az antropozófián kívül is igen hasznosnak bizonyult, hiszen életében folyamatosan kutatta a szellemet, és eredményeit még napjainkban is, több helyen felhasználják. Ő teremtette meg az alapját a Waldorf- féle óvodáknak, iskoláknak, és a nevelésnek, emellett a gyógyászatban, és a gyógypedagógiában is használják az ún. antropozófus-orvoslást. Ezen kívül fontosnak tartotta a társadalmi élet hármas tagozódásának meglétét, miszerint szabadság legyen a szellemi életben, egyenlőség a jogban, és testvériség a gazdaságban.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A szabadkőművességről

Ez a társulat világszerte több millió taggal bír, heterogén, számtalan formában működő mozgalom, önértelmezése szerint …

Hozzászólás