Kezdőlap / Pénzügy / Adó / Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)

Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)

EVA szerint adózhat az
 egyéni vállalkozó
 közkereseti társaság (kkt.)
 betéti társaság (bt.)
 korlátolt felelősségű társaság (kft.)
 szövetkezett és lakásszövetkezet
 erdőbirtokossági társulat
 végrehajtói iroda
 ügyvédi és közjegyzői iroda
 szabadalmi ügyvivői iroda.
Az EVA-t akkor választhatják, ha a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelnek.
1. Folyamatosan és változatlanul működik (adóévet megelőző naptári évben és azt megelőző évben az egyéni vállalkozás folyamatosan működjön, társas vállalkozásnál esetében az, hogy nem alakulhat át, új tag nem léphet be)
2. Köztartozás és mulasztási bírság nem áll fent
3. az ÁFA tv. szerint nem volt kötelezett a különbözet szerinti adózásra
4. Tényleges működés, de összes bevétel a 25 millió forintot nem haladta meg.
5. Tevékenységi feltételek
– Rendelkeznie kell belföldi pénzforgalmi bankszámlával
– Nem folytathat jövedéki, közvetett képviselői tevékenységet, nem értékesíthet áfa törvény szerinti 10. Mellékletben szereplő hulladékot.
6. Részesedési korlátok (az az egyéni vállalkozó nem lehet adóalany, aki valamely gazdasági társaságnál 10 %-ot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedéssel rendelkezik és adóalanyiságot választott)

Az EVA szerint adózást megszüntető okok:
 Adózó döntésétől függően, ha bejelenti az adóhatóságnak
 Adóalanyiság bármely feltételének az adózó nem felel meg
 Adóhatóság szankcionáló jelleggel szünteti meg (ha mulasztási bírságot állapított meg.)
A megszűnést követő 4 évig újra nem választhatja ezt az adózási módot.

EVA alapja:
Adóévben megszerzett összes bevétel forintban meghatározva.
Nem minősül bevételnek:
 Az a vagyoni érték, amelyet az adóalany visszaszolgáltatási kötelezettséggel kapott (kölcsön, hitel),
 Az adózó által korábban átadott és most visszakapott vagyoni érték (nyújtott kölcsön, visszafizetett hitel),
 Szokásos piaci ár és ténylegesen kifizetett ár közötti különbözet, ha az adóalany a szokásos piaci ár egy részének megfizetésére volt csak köteles.

Adó mértéke:
Pozitív adóalap 2010-től 30%-a
 adóévet megelőző év december 20-ig köteles bejelenteni
 Adóbevallás benyújtási határideje:
a) Számviteli törvény alá nem tartozó adózó esetében február 15., többi adózó május 31.
b) Év közben: – megszűnést követő 150 nap (Sztv. hatálya alá tartozónak)
– megszűnést követő 45. nap (Sztv. hatálya alá nem tartozónak)
Adóalany nem alanya az ÁFÁ-nak, nem terheli cégautóadó, nem kell fizetnie vállalkozói személyi jövedelemadót, osztalékalap utáni adót, átalányadót, társasági adót.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

A központi kormányzati költségvetés bevételeinek fő csoportjai

A központi költségvetés a kormányzati hatáskörben ellátott állami feladatok finanszírozására szolgáló előirányzatok naptári évre szóló …

Leave a Reply