Kezdőlap / Tudomány / Az emberi energiafejlesztés

Az emberi energiafejlesztés

A modern geológia megmutatta, hogy a mai sarkvidéki területek egykor meleg, virágzó tájak voltak. A felfedezők mind az Északi-, mind a Déli-sarkon szubtropikus növényi maradványokat és korallokat is találtak. Így őrzi meg a Föld nevű bolygónk még a számunkra is érthető módon saját történetének és az emberiség múltjának a körvonalait. Így utal az evolúció ciklusaira, amelynek a keretein belül mind az ember, mind a bolygó egyformán halad előre.
Nagy ciklusok metszéspontjain mindig működésbe lépnek azok a dinamikus hatások, melyek megváltoztatják a bolygó
felszínét. Az ember hatalmas dinamó, amely energiát fejleszt, tárol és kisugároz. Amikor nagy embercsoportok egy emberfajt alkotnak, egyben energiát fejlesztenek és terjesztenek, ami dinamikus hatást gyakorol a Föld anyagára is, amely elég hatalmas ahhoz, hogy kataklizmákat és más, érzékelhető zavarokat is okozzon.
Mai civilizációnk kézzelfogható bizonyítékot szolgáltat arra, hogy milyen erős befolyást gyakorol az ember a Föld anyagára. Ha a régi népek hátrahagyott nyomait összehasonlítjuk azzal, ami ugyanazon a területen a mi mai életünk révén lezajlik, észrevesszük, micsoda hatalmas különbség áll fenn őseink egyszerű élete és a mi létformánk között. Ma alagutakat ásunk, hidakat építünk, erdőket irtunk ki, gátakat emelünk, az óceánokat mesterséges csatornákkal kötjük össze, hatsávos autópályákat építünk, és légi utakat jelölünk ki. A természet egységes képe az emberiség változó gondolkodásmódjával párhuzamosan változik.
Ezek a változó ciklusok azonban sohasem egy időben érintik az egész emberiséget, és az egyes emberfajok és nemzetek sorsa is mindig csak a karma meghatározó törvénye szerint kerül érvényre.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás