Kezdőlap / Tudomány / Az emberi faj kialakulása

Az emberi faj kialakulása

Az emberi faj tagjai az általános fejlettségi szintjüknek megfelelően különböző csoportokat, nemzeteket és civilizációkat alkotnak. Ez összehasonlítható az iskolai oktatással, az általános iskolától kezdve az egyetemig, ahol a tanulókat és a hallgatókat ugyanúgy osztályokba és csoportokba osztják. Ez az analógia ugyanúgy érvényes az egész emberiségre, amelyben egyidejűleg megtalálhatók a gyermekkor, a fiatalság, a felnőttkor és az érett időskor képviselői is, és valamennyien közösen haladnak végig a fejlődés útjain. Az emberiség az evolúciós kibontakozása során minden nagyobb cikluson belül különböző életkori csoportokat alkot. Egy emberfaj sem mozog teljes egészében egy lineáris evolúciós vonal mentén.
Az evolúció szó csak a ciklikus törvényszerűség egy másik elnevezése. Így jönnek létre a különböző korok, amelyek mind egy másfajta embertípust alakítanak ki, és adnak keretet fejlődésükhöz. Így minden csoport, amikor megérett rá az idő, átlép egy következő, még tudatosabb tapasztalási szintre. A régi tanok hét nagy ciklusról,hét nagy emberfajról beszélnek.Ezeknek a gyökérfajoknak a története azonban mindig más és más földrészen játszódik le.
Az első földrészt „Örökkévaló Országnak” nevezték. Földrajzi szempontból a mai Északi-sark területén helyezkedett el, de erről és az első emberek eredetéről nagyon keveset tudunk.
A második földrészt „Hiperboreai Földnek” nevezték el. Az volt az az ország, amelynek az előhegységei az Északi-sarktól délre és nyugatra húzódtak, és magába foglalta a jelenlegi Észak-Ázsia teljes területét. Ez a föld nyújtott életteret a második fajnak. A régi görögök még beszéltek a hiperboreaiakról, akik valahol a messzi Északon éltek, és Apolló minden évben meglátogatta őket.
A harmadik, hatalmas földrészt Lemuriának hívták. Lemuria, a harmadik gyökérfaj hazája, egykor a mai Indiai-, az Atlanti- és a Csendes-óceán területén feküdt. A lemuriaiak a második gyökérfaj követői, vagyis utódai voltak. Ebben a fajban ismételten azok a lelkek öltöttek testet, akik már közösen kezdték a földi anyagba való leszállás ciklusát. Hisz rendkívül hosszú időszakokra volt szükségük, amíg elértek arra a pontra, hogy a hatalmas asztráltestük fokozatosan anyagivá váljon, és formát öltsön. Így lett a testük a további evolúciós útjukon egyre sűrűbb és kisebb.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás