Kezdőlap / Tudomány / Az evolúció folyamata

Az evolúció folyamata

A Régi Bölcsesség egyik legjelentősebb igazsága az evolúció gondolata. Ezt a fogalmat napjainkban is jól ismerjük. De a mindennapi nyelvhasználatban az evolúció szó kétféle jelentéstartalommal bír. Egyrészt így nevezik a teljes folyamatot, másrészt a folyamatnak azt az oldalát, amelynek a másik oldala az involúció. Még ha szokássá is vált az evolúció szó kettős értelmű használata, világossá válik a számunkra, hogy a szellem azzal a céllal merült bele az anyagba, hogy fokozatosan evolúcióra késztesse azt. Az evolúció tehát előrehaladás, de ugyanakkor egy ciklikus folyamat is. Amikor egy ciklus befejeződik, valamivel magasabb síkon egy újabb kezdődik el. Minden élet, így az ember fejlődése is szorosan összefonódik a Föld evolúciós útjával. Mert az ember nemcsak él a Földön, hanem egész élete folyamán szoros összhangban áll az egész bolygó fejlődő életének változásaival is.
Ha az evolúció folyamatát egy körnek tekintjük, amelynek a legmagasabb pontja egyben a kezdetet és a véget is jelenti, akkor a fejlődés a bal oldalon lefelé halad, a jobb oldalon pedig felfelé. Az evolúció folyamatának a lefelé haladó íve mentén történik a szellem egyesülése az anyaggal mindaddig, amíg az anyaggá válás nem érte el a legalsó pontot. Csak itt tud elkezdődni a felfelé haladó ív, az anyag szellemivé válása. Tehát ugyanaz az erő, amely kiváltja a szellem leszállását az anyagba, egyben lehetőséget is teremt az anyag felemelkedésére és átszellemülésére.
Igazából az emberiség ma, a jelenlegi fejlődési szintjén, tehát a hét glóbusz közül a negyediken, a legsűrűbb anyagiasságban él. De ezáltal az is nyilvánvaló, hogy már valamivel túlléptük a negyedik sík közepét, hiszen a hét faj közül már az ötödikhez tartozunk. Ez egyértelművé teszi, hogy áthaladunk az anyaggá válás legmélyebb pontján, és lassan elindulunk az evolúció felfelé vezető ívén. A bennünket megelőző gyökérfajokban az emberiség még az anyag felé haladó utat követte és az önmagunkhoz vezető út célja abban állt, hogy egyre inkább kifejezésre juttassuk magunkat az anyagban. Jelenleg azonban már változóban van a beállítottságunk, mert már áthaladtunk a körív középpontján. Így az is érthetővé válik, hogy az, ami egy adott időszakban helyes az emberiség számára, egy másik időszakban épp az ellenkezője lehet. Ez azt jelenti, hogy ha most továbbra is az anyag felé törekszünk, szembehelyezkedünk az evolúció folyamatával.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A kullancsról

A kullancsnak szerte a világon közel 800 faját ismerjük. Kis hazánkban eddig 42 féle fordult …

Hozzászólás