Kezdőlap / Társadalom / Történelem / A békeszerződések diktátumjellege

A békeszerződések diktátumjellege

A békeszerződéseket 1947. február 10-én írták alá Párizsban Bulgária, Finnország, Magyarország, Olaszország, Románia meghatalmazottai, valamint a velük háborúban állott államok képviselői.
Bulgária elvesztette a háború idején Görögországtól és Jugoszláviától elvett területeket, és negyvenöt millió dollár jóvátétel fizetésére kötelezték. Viszont megtarthatta Dél-Dobrudzsát, amelyet 1940-ben szovjet és angol jóváhagyással foglalt el Romániától.
Finnország kénytelen volt a Szovjetuniónak átengedni az 1940-es békében már szereplő területeket Leningrád közelében, valamint Petsamo (Pecsenga) vidékét, az ország kijáratát az Északi-Jeges-tengerre. Továbbá háromszáz millió dollár jóvátételt fizetett.
Magyarországnak ismét el kellett fogadnia a trianoni határokat, sőt újabb veszteség érte, amennyiben Pozsonnyal szemben, Rajka térségében három újabb községet Csehszlovákiának ítéltek oda. Az országot háromszáz millió dollár jóvátétel is terhelte. A békeszerződés jogot adott a Szovjetuniónak arra, hogy az ausztriai megszállási övezetével való összeköttetés biztosítására csapatokat állomásoztasson az országban.
Olaszország lemondott afrikai gyarmatairól, és elismerte az általa még az 1930-as években elfoglalt Etiópia és Albánia függetlenségét. Az isztriai félszigetet és Rijekát (Fiume) Jugoszlávia kapta meg, Trieszt ügyében a vita a délszláv állammal csak 1954-ben rendeződött, amikor a város visszakerült Olaszországhoz. A jóvátétel összege háromszázhatvan millió dollár volt.
Románia megkapta Észak-Erdélyt, viszont kénytelen volt átengedni Bukovinát és Besszarábiát a Szovjetuniónak. Jóvátételi kötelezettsége háromszáz millió dollárt tett ki.
A békeszerződések jogilag helyreállították a vesztes országok szuverenitását, a valóságban azonban hozzájárultak a szovjet befolyás megszilárdításához Bulgáriában, Magyarországon és Romániában. A térség győztes államai, Csehszlovákia és Lengyelország, szintén a szovjet hatalmi övezetbe kerültek.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Az első kéváház Budapesten

Ma Budapesten szinte minden utcában találunk egy eszpresszót. A régi pestiek is szerették a kávét. …

Hozzászólás