Kezdőlap / Tag Archives: Amerika

Tag Archives: Amerika

A pizza kezdete

Dédanyáink nem kápráztathatták el pizzasütéssel jövendőbeliüket, hiszen ez az étel a múlt század ötvenes éveiben indult világkörüli útjára. Ez annak ellenére is így van, hogy már ókori emlékekben is megtalálhatjuk. Eredete éppen ezért nehezen megfejthető, hiszen alig akadt olyan nép, aki ne gyúrta volna össze a lisztet vízzel, és ne …

Érdekel a cikk folytatása? »

John Kennedy

John Fitzgerald Kennedy 1917-ben született Bostonban, egy ír eredetű gazdag és többgyermekes család második fiaként. A Kennedyék politika iránti szenvedélye a nagyapjuktól eredt, attól az őstől, aki megalapozta a család szerencséjét, John a legkitűnőbb iskolákba járt, mindenki számára szimpatikus, sportos átlagos eredményű diák volt, bár a Harvardon kiváló eredménnyel végzett. …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az amerikai alkotmány megszületése

A mai világ vezető nagyhatalmának alkotmánya abban az évben készült el, amelyben II. József császár szövetségre lépett II. Katalin cárnővel az oszmánok ellen, Budán megalakult a német színház, Kazinczy Ferenc Batsányi Jánossal létrehozta a Kassai Magyar Társaságot. Amikor az USA 1776-ban kikiáltotta függetlenségét Nagy-Britanniától, majd egy elhúzódó háborúval meg is …

Érdekel a cikk folytatása? »

Amerika kezdeti viszonya a második világháborúhoz

1939. szeptember 5-én az USA semlegességi nyilatkozatot tett. Roosevelt elnök által aláírt eredeti törvény elviekben megtiltotta, hogy a nagyhatalom fegyvert adjon el, és szállítson a hadviselő államok bármelyikének. Ez a határozat hátrányosan érintette volna Angliát és Franciaországot, és ennek a törvénynek a kijátszására egy új, semlegességi törvény, a „cash and …

Érdekel a cikk folytatása? »

Amerika háborús termelése

A második világháború előestéjén az USA gazdasága békegazdaság volt, a termeléseknek alig 1,5 százaléka szolgálta a fegyverkezést, és a katonai fejlesztéseket. A háborús gazdálkodásra való átállás alapját az 1920-ban jóváhagyott National Defense Act biztosította, és mozgósítási terveket is kidolgoztak a két háború között, minden eshetőségre felkészülve, de ez a valóságban …

Érdekel a cikk folytatása? »

Amerikai sikerek a Távol – Keleten

A csendes-óceáni hadszínteret 1943 őszén az amerikaiak kettéosztották. Nimitz tengernagy a Csendes-óceán középső részén, a legrövidebb úton közeledett flottájával, légierejével és tengerészgyalogságával Japán felé, míg MacArthur tábornok az óceán délnyugati részéről kiindulva új-Guineát és a Fülöp-szigeteket célozta meg. 1943 őszén mindkét irányba, lényegében egy időben indult meg az offenzíva. 1944 …

Érdekel a cikk folytatása? »

A gazdasági válság az Egyesült Államokban 1929-1933

Az Amerikai Egyesült Államokban Az 1920-as évek második felében virágzott a gazdasági élet. A konjunktúrában meghatározó szerepe volt az Egyesült Államok sokmilliárdos kölcsöneinek, valamint hatalmas fogyasztópiacának. Ezért az amerikai gazdasági helyzet változásai világméretű következményekkel jártak. Az Egyesült Államokban 1929-ben még általános derűlátás uralkodott. Az optimista hangulatot elsősorban a részvények börzei …

Érdekel a cikk folytatása? »

A New Deal az Egyesült Államokban

Keynes elmélete szoros kölcsönhatásban állott azzal a gazdaságpolitikával, amelyet Franklin Delano Roosevelt, az Egyesült Államok 1932-ben megválasztott demokrata párti elnöke kezdeményezett. A kongresszus Roosevelt elnökségének híres első kilencvenkilenc napja alatt tizenöt nagy jelentőségű törvényt fogadott el. Ez volt New Deal (új egyezség) néven ismertté vált program megvalósításának első, rajtaütésszerű akciója. …

Érdekel a cikk folytatása? »

A békekötés szempontjai

A Békecélok Az antanthatalmak a háború alatt jelentős ígéreteket tettek szövetségeseiknek. Amikor tehát a békekonferencia megnyílt, a területi kérdések rendezésének a körvonalai már nagyjából kirajzolódtak. Ez persze nem zárta ki a további vitákat, hiszen etnikailag kevert területeken kellett meghúzni az új határokat, ami önmagában is nehéz feladat volt. Ezt csak …

Érdekel a cikk folytatása? »

Nemzeti törekvések

1914 előtt az egyes nemzetek, nemzetiségek a Habsburg birodalmat menedéknek tekintették az orosz, illetve a német uralmi törekvésekkel szemben. 1918-ban a katonai vereség nyilvánvalóvá tette, hogy a Habsburg hatalom ezt a védelmi feladatát nem képes többé ellátni, ezért már nincs rá szükség. A birodalomhoz tartozó minden országban és tartományban megerősödtek …

Érdekel a cikk folytatása? »