Kezdőlap / Tag Archives: közgazdaságtan

Tag Archives: közgazdaságtan

David Ricardo elméletei

Ricardo értékelmélete Say a csereviszonyok meghatározójának az áruk hasznosságát tekintette. Ricardo vele szemben az eladók versenyét tartotta a cserére ható döntő tényezőnek. Ricardo hivatkozik arra is, hogy a ritkaság csupán azoknak az áruknak az értékét határozza meg, amelyeknek nem lehet növelni mennyiségét termeléssel és ennek eredményeképp verseny csak a vevők …

Érdekel a cikk folytatása? »

David Ricardo nézetei és módszere

Közgazdasági nézetei Kutatásainak fő feladata, hogy megvizsgálja, hogyan hat az elosztás fennálló rendje a termelésre A pénzforgalom teoretikusaként, a tőkefelhalmozást tekintette a társadalmi haladás döntő tényezőjének és tudta, hogy ez kizárólag a profitráta bizonyos minimális színvonala felett lehetséges. Ez okból lépett fel a gabonatörvények ellen, mert ezek magasan tartották a …

Érdekel a cikk folytatása? »

David Ricardo élete és főműve

A klasszikus közgazdaságtan legfontosabb képviselői: Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, Jean- Baptiste Say és John Stuart Mill. Most röviden David Ricardo életét és főművét szeretném bemutatni. Élete 1772. április 18.-án született Londonban egy szefárd zsidó családba. Ősei Portugáliában, később Hollandiában éltek, majd Angliában telepedtek le. Apja révén fiatalon megismerkedett …

Érdekel a cikk folytatása? »

Egy kis közgazdaságtan: Adam Smith munkássága

Adam Smithnek A nemzetek gazdagsága című műve 1776-ban jelent meg. A kort meghatározó fiziokrata tanokkal szemben a keletkező új értékét a munkamegosztás és a munkaérték elméletében kereste. A gazdasági növekedés első apostolának Smith tekinthető. Rávilágít, hogy a termelékenység nagyban fokozható a munkamegosztás és a specializáció révén. Az „egyetemes jólét” kulcsát …

Érdekel a cikk folytatása? »

Milton Friedman

Élete 1912. július 31-én született magyarországi zsidó bevándorlók gyermekeként New Yorkban. Milton kevéssel 16. születésnapja előtt a helyi középiskolában érettségizett 1928-ban. Felsőfokú tanulmányait Rutgers Egyetemen végezte. Matematikából diplomázott és aktuárius szeretett volna lenni. Az itt töltött idő alatt mély benyomást gyakorolt rá két közgazdász , akik meggyőzték őt, hogy a …

Érdekel a cikk folytatása? »

Neoliberális közgazdaságtan

A politika és kultúra világában egy konzervatív forradalom követi a világgazdasági átalakulást. A neoliberális közgazdaságtan, a „laissez faire” individualizmus előre törése említhető ennek legfontosabb részeként. A felvilágosodás óta fennálló nézetek visszaszorulását s ezzel egy időben felvilágosodás-ellenes intellektuális irányzatok előtérbe kerülését idézi elő a társadalomtudományokban. Friedrich Hayek, Milton Friedman és a …

Érdekel a cikk folytatása? »

Egy kis közgazdaságtan: Adam Smith élete

A klasszikus közgazdaságtan kezdetét 1776-os évhez köthetjük, vagyis Adam Smith A nemzetek gazdasága című művének megszületéséhez. Adam Smith Kirkcaldyban született egy vámtisztviselő fiaként, azonban a pontos születési dátuma ismeretlen. A Glasgow-i Egyetemen morálfilozófiát tanult, s Francis Hutcheston közgazdasági és filozófiai nézetei mély hatás gyakoroltak rá. Ezt követően az oxfordi Balliol …

Érdekel a cikk folytatása? »