Kezdőlap / Pénzügy / Gazdaság / David Ricardo elméletei

David Ricardo elméletei

Ricardo értékelmélete
Say a csereviszonyok meghatározójának az áruk hasznosságát tekintette. Ricardo vele szemben az eladók versenyét tartotta a cserére ható döntő tényezőnek. Ricardo hivatkozik arra is, hogy a ritkaság csupán azoknak az áruknak az értékét határozza meg, amelyeknek nem lehet növelni mennyiségét termeléssel és ennek eredményeképp verseny csak a vevők oldalán van. Bírálta Smith értékelméletét, ellenben ő sem tudta megválaszolni a kérdést, hogy miben különbözik a munkaáru más árutól Marx érdeme volt a munkaerő árujellegének felismerése. Felfogásában a pénz a legalkalmasabb az áruk forgalmának közvetítésére s ezért csak forgalmi funkciót tölt be. Ricardónál a termelési ár egybeesik az értékkel.
Ricardo mennyiségi pénzelmélete
A gazdasági növekedés feltétele a stabil pénzforgalom. Ez csak az aranystandard alapján lehetséges. Az aranyat a forgalomban teljesen papírpénzzel helyettesíthető, amely beváltható aranyra stabil paritás alapján, és ez a nemzet számára nagy megtakarítást jelent.
Ricardo munkaérték-elmélete
Ricardo munkaérték-elmélete szerint csak a beléjük fektetett munka értéke határozza meg a gazdaságban megtermelt javak értékét. Akik bérbe veszik a munkások munkaerejét, vagyis a tőke tulajdonosai nem fizetik meg bér formájában ezt az értéket; mindössze az önfenntartásukhoz szükséges összeget adnak a munkásoknak. A profitot a kifizetett bér és munka értéke közti különbség adja.
Ricardo elosztási elmélete
Az áru értékének és a munkabérnek a különbsége adja a profitot. A profiton és a munkabéren felül nyerik a járadékot a jobb minőségű földeken befektetett tőke után.
a.) A munkabér elmélet: a munkaáru értékének tartja a munkabért. Ezért a munkás és családja fenntartásához szükséges cikkek értékével határozza meg. a munka értékét.
b.) A profitelmélet: A profit a munka értéke feletti része. A termék értékét mindössze profitra és munkabérre osztja.
c.)A földjáradék-elmélet Smithhel szemben nem tekinti a földjáradékot az érték alkotóelemének. Ricardo szerint a csökkenő hozadék törvénye érvényesül, mivel a népesség növekedése miatt egyre rosszabb földeken fog folyni a termelés, így azonos mennyiségű élelmiszer termeléséhez egyre több munka szükséges, ennek következtében a mezőgazdasági termékek értéke emelkedik, aminek eredményeképpen a létfenntartás drágulása miatt nőni fog a munka ára és csökkenni fog a profit.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Bérleti szerződés

A bérleti szerződést a Polgári törvénykönyv a használati kötelmek közé sorolja, ami tulajdonképpen azt jelenti, …

Hozzászólás