Kezdőlap / Pénzügy / Gazdaság / Pár szó az EU-ról: az Európai Minőségpolitika

Pár szó az EU-ról: az Európai Minőségpolitika

A minőséget úgy is megfogalmazhatjuk, mint egy cél eléréséhez használatos eszközt. Azonban a cél sohasem maga a minőség fejlesztése, hanem ez esetben az általa létrehozható versenyképesség fokozása. Régebben a minőségirányítási stratégiák a gyártás ellenőrzésére korlátozódtak. A modern stratégiák viszont az egész szervezetet nézik, és céljuk a vásárlók elvárásainak folyamatos teljesítése, esetleg túlteljesítése, illetve a teljesítmény folyamatos javítása. A minőség tehát egyre szélesebb értelmet kap, ide sorolható a minőség-ellenőrzés, a termelő folyamatok ellenőrzése, és verifikálása, a minőségirányítás is.
Az Európai Minőségpolitika magában hordozza azt az elvet, hogy azok a minőségirányítási stratégiák, amelyek a vevők megelégedettségének növelését, szervezetek, folyamatok, termékek vagy szolgáltatások folyamatos fejlesztését célozzák, túlmutatnak a minőségbiztosításon, és nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a változó környezetben a versenyképesség töretlen legyen. A minőségpolitika mindig a gazdasági szereplők felelősségére és a kormányzat szerepére épül. Előtérbe helyezi a gazdaság szereplőinek felelősségét, de hangsúlyozott szerepe van a kormányzati szerveknek is, aki biztosítják a gazdasági fejlődéshez szükséges környezetet, feltételeket.
Összegezve tehát az Európai Minőségpolitika egy olyan tudati és keretpolitika, mely arra szolgál, hogy az emberi tényezőt a gazdasági döntéseknél előtérbe helyezze, illetve elősegítse és bemutassa, hogy a minőségnek olyan előnyei vannak, melyek hangsúlyos szerepet kapnak a versenyképesség növelésében a társadalom egésze szempontjából. A gazdasági élet szereplőinek is keretet ad, fórumot teremt, hogy tapasztalataikat meg tudják osztani egymással, illetve javaslatot tegyenek a minőségfejlesztés konkrét irányára is. Hatása kiterjed az érdekeltekre, így a gazdaság szereplőire, és a kormányzati szervekre is. Egy árnyalt politikának tekinthetjük, a kezdeményezések európai szintű elősegítésére. Kiegészíti a nemzeti minőségprogramokat és kezdeményezéseket is.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Egy kis közgazdaságtan: Adam Smith munkássága

Adam Smithnek A nemzetek gazdagsága című műve 1776-ban jelent meg. A kort meghatározó fiziokrata tanokkal …

Hozzászólás