Kezdőlap / Pénzügy / Gazdaság / A versenyképesség és a minőségpolitika kapcsolata

A versenyképesség és a minőségpolitika kapcsolata

A gazdasági élet legfőbb mozgatórugója a versenyképesség. A piacokon a verseny egyre erősödik, így a cél a versenyképesség növelésében nyilvánul meg. Az európai gazdaság egy olyan új üzleti környezettel áll szemben, mely alapvető jellemzői a globalizációs folyamatok, a nagy igényekkel fellépő vevők, az új technológiák megjelenése, a folyamatos technikai, technológiai fejlődés, a vállalatok egymástól való függése, és egyéb környezeti problémák. Ebben a nemzetközi versenyben a versenyképesség fejlesztése alapvető eszköz a népesség életszínvonalának növelésére, a gazdasági növekedés elérésére, munkahelyteremtésre, és a gazdasági-társadalmi összefogás összetartozás elősegítésére. A versenyképesség, bár az egész gazdaságra kihat, mégis inkább a vállalatokra vonatkozik, hiszen a vállalatok idézhetik elő a pozitív gazdasági változásokat. Ezáltal. ha a versenyképességet növelni akarjuk, akkor a vállalatokat, azok teljesítményét kell fejleszteni. A vállalati versenyképesség két alapvető tényező függvénye. Egyrészt függ a gazdasági környezettől, másrészt pedig a nem anyagi tényezőktől. Ilyenek a marketing, a kutatás-fejlesztés, a szellemi tőke, és a minőség. Megállapíthatjuk tehát, hogy az európai iparpolitika fejlesztését a minőségpolitika is jelentősen befolyásolja. Az Európai Unió Bizottsága 1993. december 5-én adta ki a „Növekedés, versenyképesség, foglalkoztatás” című Fehér Könyvét. Ebben javasolta, hogy az európai ipar helyzetének javítása érdekében egy versenyképességet növelő politikát dolgozzanak ki, és ebbe már beemelte a minőségügyet is, a nem anyagi jellegű fejlesztési intézkedések körébe. Erről 1994. november 21-én megszületett a határozat is. Így tehát létrejött egy minőségfejlesztési politika kidolgozásának a terve, mint az EU ipari versenyképességét befolyásoló tényező. E politika megfogalmazását rengeteg és igen sokrétű szakmai tárgyalás előzte meg, hiszen a minőségügy egyaránt magába foglalja az állami és piaci feladatokat is. Ide tartoznak a belső piaci harmonizáció követelményei, a megfelelőség-értékelési követelmények, a termékekkel szembeni követelmények, a tanúsítások, és a minőségbiztosítás is.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Egy kis közgazdaságtan: Adam Smith munkássága

Adam Smithnek A nemzetek gazdagsága című műve 1776-ban jelent meg. A kort meghatározó fiziokrata tanokkal …

Hozzászólás