Kezdőlap / Tag Archives: kutatások (page 2)

Tag Archives: kutatások

Johannes Kepler művei

Kepler több művet jelentetett meg. Közülük három külön említést érdemel. Ezek : Mysterium cosmographicum (A világ leírásának titka), Astronomia nova (Új csillagászat) és a Harmonices mundi (A világ harmóniájáról). Az Astronomia nova című művében nyilvánosságra hozta Tycho Brahe óriási táblázatait, amelyekből az általa felismert két természettörvényre következtetett. Említésre méltó alkotások …

Érdekel a cikk folytatása? »

Johannes Kepler második és harmadik törvénye

Johannes Kepler (1571-1630) megállapította, hogy a bolygók keringési sebessége annál nagyobb, minél közelebb vannak a Naphoz (perihélium), és annál kisebb, minél távolabb keringenek a Naptól (aphélium). A bolygók sebessége és a Naptól mért távolság összefüggését adja meg Kepler 2. törvénye az egyes bolygópályák pontjaira vonatkozóan. A törvény így hangzik: „A …

Érdekel a cikk folytatása? »

Johannes Kepler

Kepler(1571-1630) mély vallásossága következtében a természet kutatását a Teremtő műve iránti szolgálatnak fogta fel; a kutatás szerinte nem más, mint mindannak megértése és hirdetése, amit Isten rendként a természetben alkotott. Azt hitte, hogy a geometriában megtalálta azokat a kicsi, kiemelkedő számarányokat, amelyeket Isten a világ teremtésekor építőkövekként használt fel. Ezeket …

Érdekel a cikk folytatása? »

A pápa elítéltette Galileit

Galilei bizonyítani tudta igazát; követelte, hogy őszentsége vessen egy pillantást a távcsőbe, és győződjön meg személyesen az igazságról – mégsem fogadták el érveit. A tudós helyzete igen súlyos volt. Bizonyos ideig még védelmezte meggyőződését, de 1633. június 22-én a hatvankilenc éves beteg embert a bíróság arra kényszerítette, hogy tanait visszavonja …

Érdekel a cikk folytatása? »

A fénytörés törvényeiből kiindulva…

Galilei megépítette ejtőgépét, majd kísérleteit – ahogy megírta -„több százszor megismételte”, és megbizonyosodott róla, hogy feltevése helyes. Ezáltal megtalálta az összes szabadesést végző testre érvényes természettörvényt, amely szerint : a szabadesés egyenletesen gyorsuló mozgás. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy Galilei nemcsak felfedezte az esési törvényt, hanem elsőként alkalmazta azt a ma is …

Érdekel a cikk folytatása? »

A pisai ferde torony kísérlete

Galilei a szabadesésre vonatkozó kísérleteit egyébként nem a pisai ferde toronyban végezte – miként ezt a legenda hirdeti -, hanem Padovában, ahol 1592-1609 között tanított. Arra a gondolatra, hogy minden test — bármekkora is a tömege – azonos sebességgel esik, a légüres térre vonatkozó gondolatkísérletei nyomán jutott. Minthogy azonban légüres …

Érdekel a cikk folytatása? »

A szabadesés

A legtöbb esetben a tudós csak utánozza a természetet kísérleti eszközeivel, hogy a hibaforrásokat kiküszöbölhesse, illetve pontosabb megfigyeléseket tehessen. Ily módon könnyebben meghatározhatja, illetve módosíthatja a kísérlet feltételeit, és a kísérletet meg is ismételheti. Általában ezt gyakran meg is teszi, hogy a zavaró mellékhatásokat és hibaforrásokat egyre inkább kizárhassa, s …

Érdekel a cikk folytatása? »

Giordano Bruno

Az olasz Giordano Bruno (1548-1600) ezekből filozófiai következtetéseket vont le, és felfedezte, hogy Naprendszerünk csak egy a sok között, valamint azt is, hogy a világegyetemet „belső (fizikai) erők” mozgatják. A végtelen világmindenségben ugyanilyen örök törvények uralkodnak. Bátorságáért, amivel tanait nyilvánosságra hozta, az inkvizíció üldözte, fogságba vetette, végül máglyahalállal büntette. Galileo …

Érdekel a cikk folytatása? »

Kopernikusz világrendszere

A reneszánsz kor legkiemelkedőbb természettudományos felfedezése – a heliocentrikus világnézet megalapozása – Mikolaj Kopernikusz (1473-1543) lengyel kanonok, orvos és csillagász nevéhez fűződik. Kopernikuszt számos csillagászati megfigyelése meggyőzte arról, hogy a Ptolemaiosztól származó geocentrikus világkép hamis, és ezért azt heliocentrikus (görög : Héliosz = Nap) világfelfogással helyettesítette. Szerinte a világmindenség középpontjában …

Érdekel a cikk folytatása? »

Leonárdo da Vinci találmányai

Leonardo megépítette egyes repülőmodelljeit, arról azonban nem tudunk, hogy repült-e velük. Siklórepülései biztosan sikeresek voltak. Említésre méltók Leonardo nagyszerű várostervei, a különböző szinteken vezetett utakkal, föld alatti csatornázással, a nagy városcentrumok közelében lévő kis lakóvárosokkal. Ezekre a gondolatokra akkor jutott, amikor látta a pestis szörnyű pusztítását a sűrűn lakott, rendkívül …

Érdekel a cikk folytatása? »