Kezdőlap / Tag Archives: monarchia

Tag Archives: monarchia

A francia fegyverletétel

1940. június 5-én megkezdődött a német csapatok újabb, dél-délkeleti támadása. A mintegy kétszeres erőfölényben lévő német hadseregcsoportok napok alatt áttörték a frontot, átkeltek a Marne folyón, majd a Maginot-vonal mögé kerültek, elvágva az Elszász-Lotharingiában lévő francia erőket. A francia kormány elhagyta Párizst. A fővárosba, amelyet nyílt, vagyis katonai erővel nem …

Érdekel a cikk folytatása? »

Quisling-kormány Norvégiában

VII. Haakon és kormánya nem volt hajlandó engedelmeskedni. A gyenge norvég haderő, élve a tenger felé zegzugos, hegyekkel, folyókkal, tavakkal átszelt ország természetadta lehetőségeivel, elszánt ellenállást tanúsított. Norvégiában a harcok az időközben az ország középső és északi részein partra szállt angol és francia csapatok részvételével június elejéig tartottak. Az uralkodó …

Érdekel a cikk folytatása? »

Szovjet terjeszkedés a Baltikumban

1939 szeptember végén – október elején Észtország, Lettország és Litvánia kormányai a határaikon felsorakozott szovjet csapatok nyomására kénytelenek voltak olyan szerződéseket kötni a Szovjetunióval, amely lehetővé tette a szovjet csapatok bevonulását országaikba. A hódítás következő lépésére 1940 augusztusában került sor, amikor a balti államokat a Szovjetunióhoz csatolták. A szovjet vezetés …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Cári rendszer megdöntése

Háborús kimerülés – forradalom Petrográdon Oroszországban a háború százezreket sodort el a nyugati területekről az ország belseje felé. Nők, öregek, gyermekek vánszorogtak és haltak meg az éhségtől és a kimerültségtől az utak mentén. A tetemeket belepték a legyek a homok és a sár… A frontokon az orosz hadsereg egymás után …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása

Birodalmak és Dinasztiák bukásaA háború fejleményei következtében Európa középső és keleti részén felbomlottak a soknemzetiségű birodalmak: az Osztrák-Magyar Monarchia és az oszmán-török birodalom. Német- és Oroszországról részben vagy e-észen leszakadtak az idegen etnikai területek. Elveszítette trónját a Romanov, a Habsburg és a Hohenzollern dinasztia. Az évszázados történelmi képződmények, különösen a …

Érdekel a cikk folytatása? »

Magyarország háborús áldozatai

A Monarchia a háború alatt 8 millió embert állított fegyverbe, ebből 3,8 milliót a Magyar Királyság területéről. A közel egymillió halott, másfél millió hadifogoly, kétmillió rokkant és sebesült aránytalanul nagy része került ki a magyarországi lakosságból. Különösen súlyos veszteségeket szenvedett az ország az orosz és olasz frontokon: Galíciában, a doberdói …

Érdekel a cikk folytatása? »

Kísérlet a döntő győzelemre 1915-1916-ban

A központi hatalmak eddig nem hadviselő szövetségese, Olaszország, 1915 májusában végül is az antant oldalán lépett be a háborúba. Olaszország belépésével a Monarchia újabb jelentős fronton kényszerül harcolni. Az Alpok körzetében és az Isonzo folyónál 1915-ben indított olasz támadásokat a Monarchia óriási vérveszteségek árán megállította. Az isonzó környéki rendkívül véres …

Érdekel a cikk folytatása? »

Hadműveletek 1914-ben

A hadműveletek egyszerre három fronton és a tengereken is megindultak A német hadvezetés óriási erőket összpontosítva nagyarányú offenzívát indított Párizs elfoglalására, és rövidesen 20-50 km-re megközelítették a franci fővárost. A franciák a Marne folyónál ellentámadást indítottak és a németeket megállásra kényszerítették. Az arcvonal továbbra is francia földön húzódott, de a …

Érdekel a cikk folytatása? »

A Balkán Európa „Puskaporos Hordója”

A századelőn a Balkánon olyan fejlemények következtek be, amelyek szembeállították egymással Ausztria-Magyarországot és Oroszországot. 1903-ban Szerbiában sorsdöntő fordulat történt. Egy tiszti csoport meggyilkolta a Habsburg-orientációt követő Obrenovics királyi házaspárt; az oroszbarát Karagyorgyevics dinasztia került a trónra. Az új uralkodócsalád célja az volt, hogy a saját jogara alatt egyesítse előbb az …

Érdekel a cikk folytatása? »

A nagyhatalmi ellentétek

A XIX. század végén és a XX. század elején továbbra is Anglia a világ bankárja, első számú kereskedője, a legnagyobb tengerentúli gyarmatbirodalommal és ennek védelmezésére a legnagyobb hadiflottával rendelkezett. Az ipari termelésben azonban elveszítette a vezető helyét. Anglia attól tartott, hogy ennek következtében politikai hatalmi szerepe is veszélybe kerülhet, ezért …

Érdekel a cikk folytatása? »