Kezdőlap / Tag Archives: technika (page 2)

Tag Archives: technika

Otto von Guericke

Otto von Guericke (1602-1686) magdeburgi polgárcsaládból származott, Jénában jogi tanulmányokat folytatott, majd az akkori Európa legmodernebb egyetemén, Leidenben (Hollandia) katonai erődítéstant tanult, amihez matematikai, mechanikai, építészeti szaktárgyak is tartoztak. Magdeburg tanácsosaként (1626-tól) átélte, hogy 1631-ben szülővárosát a császári csapatok csaknem teljesen lerombolták. Ezután Guericke városépítészként tevékenykedett. Újjáépítette Magdeburgot, és a …

Érdekel a cikk folytatása? »

Toricelli higanya

Torricelli vallásos ember volt – később meg is írta művét Gondolatok a hitről címmel -, de kutatásvágya erősebbnek bizonyult. 1644-ben támadt az a kitűnő ötlete, hogy víz helyett körülbelül tizenháromszor nehezebb higanyt használjon; feltételezte, hogy a folyadékoszlop ebben az esetben tizenharmad olyan magas lesz, mint a vízoszlop hossza lenne, és …

Érdekel a cikk folytatása? »

Az atomok és a vákuum

Az atomok és a vákuum Descartes számára elképzelhetetlenek voltak. Descartes sokat foglalkozott a geometriai optikával, és az analitikus geometria felhasználásával megtalálta a fénysugarak töréstörvényét. Gépet szerkesztett a parabolalencsék csiszolására, és feltételezhetően ő mutatta ki elsőként a mágneses tér erővonalait vasreszelék segítségével. Az ókor számtalan természetbúvárához hasonlóan, ő is csak a …

Érdekel a cikk folytatása? »

A fizika és a matematika összekapcsolódik

Az egyház minden eszközzel megpróbálta megakadályozni az új, haladó tudományok, a filozófia fejlődését. Az egyre jobban megerősödő polgárság azonban – amely megingatta a feudalizmus alapjait – utat nyitott az új világnézet előtt. Egyik jellegzetes képviselőjük Francis Bacon (1561-1626) angol filozófus, a materializmus tulajdonképpeni megalapítója volt. Azt tartotta, hogy minden tudománynak …

Érdekel a cikk folytatása? »

Johannes Kepler művei

Kepler több művet jelentetett meg. Közülük három külön említést érdemel. Ezek : Mysterium cosmographicum (A világ leírásának titka), Astronomia nova (Új csillagászat) és a Harmonices mundi (A világ harmóniájáról). Az Astronomia nova című művében nyilvánosságra hozta Tycho Brahe óriási táblázatait, amelyekből az általa felismert két természettörvényre következtetett. Említésre méltó alkotások …

Érdekel a cikk folytatása? »

Johannes Kepler második és harmadik törvénye

Johannes Kepler (1571-1630) megállapította, hogy a bolygók keringési sebessége annál nagyobb, minél közelebb vannak a Naphoz (perihélium), és annál kisebb, minél távolabb keringenek a Naptól (aphélium). A bolygók sebessége és a Naptól mért távolság összefüggését adja meg Kepler 2. törvénye az egyes bolygópályák pontjaira vonatkozóan. A törvény így hangzik: „A …

Érdekel a cikk folytatása? »

Johannes Kepler

Kepler(1571-1630) mély vallásossága következtében a természet kutatását a Teremtő műve iránti szolgálatnak fogta fel; a kutatás szerinte nem más, mint mindannak megértése és hirdetése, amit Isten rendként a természetben alkotott. Azt hitte, hogy a geometriában megtalálta azokat a kicsi, kiemelkedő számarányokat, amelyeket Isten a világ teremtésekor építőkövekként használt fel. Ezeket …

Érdekel a cikk folytatása? »

A pápa elítéltette Galileit

Galilei bizonyítani tudta igazát; követelte, hogy őszentsége vessen egy pillantást a távcsőbe, és győződjön meg személyesen az igazságról – mégsem fogadták el érveit. A tudós helyzete igen súlyos volt. Bizonyos ideig még védelmezte meggyőződését, de 1633. június 22-én a hatvankilenc éves beteg embert a bíróság arra kényszerítette, hogy tanait visszavonja …

Érdekel a cikk folytatása? »

A fénytörés törvényeiből kiindulva…

Galilei megépítette ejtőgépét, majd kísérleteit – ahogy megírta -„több százszor megismételte”, és megbizonyosodott róla, hogy feltevése helyes. Ezáltal megtalálta az összes szabadesést végző testre érvényes természettörvényt, amely szerint : a szabadesés egyenletesen gyorsuló mozgás. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy Galilei nemcsak felfedezte az esési törvényt, hanem elsőként alkalmazta azt a ma is …

Érdekel a cikk folytatása? »

A pisai ferde torony kísérlete

Galilei a szabadesésre vonatkozó kísérleteit egyébként nem a pisai ferde toronyban végezte – miként ezt a legenda hirdeti -, hanem Padovában, ahol 1592-1609 között tanított. Arra a gondolatra, hogy minden test — bármekkora is a tömege – azonos sebességgel esik, a légüres térre vonatkozó gondolatkísérletei nyomán jutott. Minthogy azonban légüres …

Érdekel a cikk folytatása? »