Kezdőlap / Társadalom / Történelem / Csehszlovákia bekebelezése

Csehszlovákia bekebelezése

Hitler következő célpontja Csehszlovákia volt, amelynek Németországgal batáros területén, a Szudéta-vidéken több mint hárommillió német élt. 1937 májusától, amikor Neville Chamberlain átvette az angol miniszterelnöki Qsztséget, a brit kormány az ún. „megbékéltetési politikát” követte, amely a német igények kielégítése révén vélte megőrizni a békét. A csehszlovák kérdés rendezésére 1938 szeptemberében Münchenben négyhatalmi konferenciát hívtak össze. Hitler, Daladier, Chamberlain és Mussolini által aláírt Müncheni Szerződésben Németországnak ítélték a túlnyomórészt németek :akta Szudéta-vidéket. Chamberlain javaslatára Hitler és ő aláírtak egy dekbrációt is, amely szerint országaik soha többé nem háborúznak egymással, és békés módon oldják meg a vitás kérdéseket.
„Chamberlain miniszterelnök legelőször is köszönetet mondott a Führernek az értekezletre való meghívásért. Ugyancsak köszönetet mondott a Ducénak, mivel – ha jól értette – az ő kezdeményezésére hívták egybe az értekezletet. Ez az értekezlet lehetővé teszi Európa számára, hogy lélegzetvételhez jusson, míg tegnap a katasztrófa még közvetlen közelinek látszott. Teljesen egyetért azzal, hogy gyorsan kell cselekedni, s különösen üdvözli a Führernek azt a kijelentését, hogy ő nem akar erőszakot alkalmazni, és rendet akar teremteni…”
(Részlet a müncheni német delegációnak a német külügyminisztérium számára készített jelentéséből a négyhatalmi konferencia – 1938. szeptember 29-30. – menetéről.)
Csehszlovákia, amelynek képviselői nem vehettek részt a tárgyalásokon, kb. 28 ezer négyzetkilométernyi területet és kb. 3,6 millió lakost veszített, ami államterülete egyötödét és népességének egynegyedét tette ki. Német területre került az ország védelmére létrehozott modern erődrendszer is.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Temetkezés Pazirikben

Az Altaj-hegység sziklái számtalan, a környéken élő nomád lovas nép sírját rejti. Pazirik városa a …

Leave a Reply