Kezdőlap / Társadalom / Házasság / Házasság a középkorban

Házasság a középkorban

A kereszténység államvallássá válása egyszersmind a patriarchális monogámia elvének győzelmét jelentette: a házasság egy férfi és egy nő közötti, felbonthatatlan életközösség lett, amelyben a férfi az úr, akinek a feleség örök hűséggel és engedelmességgel tartozik. A férj ezzel szemben látogathatta a minden középkori városban megtalálható bordélyházakat, vagy ha elég gazdag volt, tarthatott magának ágyasokat is. A papság számára tilos volt a házasságkötés, de bőséges adataink vannak arra, hogy még a püspököknek és egyes pápáknak is voltak ágyasaik. A házasságtörő asszonyt ezzel szemben pellengérre állították, haját leborotválták, bebörtönözték, de a férj meg is ölhette őt „jogos felháborodásában”.
A női hűtlenség megelőzésére drasztikus eszközt találtak fel a középkorban: az ún. erényövet, amely szó szerint lakatra zárta a feleség nemi szervét.
A párválasztásba a fiataloknak ritkán volt beleszólásuk, ezt szüleik intézték a családi érdekek figyelembevételével. A házasságkötés valódi és elsődleges célja többnyire a vagyon vagy a politikai hatalom növelése; az egyéni vonzalom aligha jöhetett számításba. A leendő feleség szüzességére nagy súlyt helyeztek; ha kétség merült fel e tekintetben, a vádlottat szigorú próbáknak (pl. tüzesvas-próba) vetették alá.
A házasságtörténet szempontjából a középkor legjelentősebb fejleménye az, hogy ekkoriban kezd kibontakozni a szerelem kultusza – bár még elég bátortalanul, az ún. lovagi szerelem formájában, amely csaknem mindig házasságtörő jellegű. A „hajnali dalok” (az ún. albák) a lovag és asszony-szeretője hajnali búcsúzkodását örökítették meg, a szerelmi balladák – pl. az Aucassin és Nicolette a szülőkkel és az egész társadalommal szembeszegülő szerelmesek megpróbáltatásait. Boccaccio Dekameronja vagy Ráth-Végh István házasságtörténeti dokumentumgyűjteménye eleven képet fest a középkor szerelmi próbálkozásairól. De még évszázadoknak kellett eltelniük ahhoz, hogy a szerelem jogát egyáltalán elismerjék a gyakorlatban pedig csak a mi korunkban kezd ez a jog szélesebb körben érvényesülni.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás