Kezdőlap / Társadalom / Házasság / Házasságon belüli szerepkonfliktus

Házasságon belüli szerepkonfliktus

A mai házasságban több a szerepfeszültség és szerepkonfliktus, mert mindkét félnek új, szokatlan szerepekkel kell boldogulnia (pl. a nőnek a hivatásbeli, a férfinak a háztartási és gyermekgondozási feladatokkal). A hagyományos hatalmi struktúra tarthatatlanná válik, új egyensúlyt kell kialakítani, ami nem megy viták és súrlódások nélkül. A megváltozott erőviszonyokat jelzi, hogy hazánkban a válások többségét ma a nők kezdeményezik. A funkcióváltozásról tanúskodik pl. a gyermekgondozási intézmények (bölcsődék, óvodák, napközik) gyorsan bővülő hálózata, a különböző háztartási szolgáltatások (mosodák, étkezdék stb.) szaporodása.
Egy másik fontos válságtünet a házasságon kívüli szexuális kapcsolatok mind nagyobb elterjedése, most már nemcsak a férfiak, hanem a nők körében is. Erről az első, megbízható adatokat egy amerikai vizsgálatból (A. C. Kinsey, 1953) ismerjük, de azóta több felmérés eredménye megerősíteni látszik ezt a tendenciát. Ezekből az derül ki, hogy a 30-50 éveseknél fordulnak elő legnagyobb arányban házasságon kívüli kapcsolatok, éspedig a férjek 60-70%-ánál, a feleségek 30-40%-ánál. Ami azért válságtünet, mert a közfelfogás ma is elítéli és veszélyesnek tartja a házasság harmóniája szempontjából, különösen a nő „félrelépését”. Ennek megfelelően a családjogi törvények is csaknem mindenütt a legfontosabb válóokok között tartják nyilván a „házasságtörést” – de például Svédországban 1970 óta ez a jogi fogalom megszűnt létezni, illetve nem szerepel az elfogadható válóokok között. Ez utóbbi azt mutatja, hogy terjedőben van egy olyan felfogás, mely szerint a házasságon kívüli kapcsolat nem feltétlenül veszélyezteti a házasságot. A mi családjogi törvényünk sem ismer úgynevezett abszolút bontó okot. Könnyen elképzelhető, milyen válságba sodorja a házasságot, ha a házastársak nem értenek egyet ezen a téren.
További gyakori válságtünet a házasság előtti nemi kapcsolatok eltérő értékelése, miközben az ilyen kapcsolatok gyakorlatilag általánossá válnak. A hagyomány – legalábbis a nőtől – megkövetelte a szüzességet a házasság előtt, és a férfiak egy része ma is előnyben részesíti a szűz nőt. Ez párválasztási nehézségeket okoz. Később, a házasságban viszont azáltal okozhat válságot, hogy – amint azt Kinsey és mások vizsgálatai megállapították, aki házasság előtt már élt nemi életet, az hajlamosabb a házasságon kívüli kapcsolatokra is.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás