Kezdőlap / Pénzügy / Hitel / Hitelszerződés és a kölcsönszerződés különbsége

Hitelszerződés és a kölcsönszerződés különbsége

Sokan keverik e két fogalmat, vagy ami még gyakoribb azonosítják a kettőt, egynek gondolják pedig alapvetően két különböző szerződési formáról van szó.
A hitelszerződés alapján a bank hitelkeretet bocsát az adós rendelkezésére, amelynek terhére az adós kölcsönszerződést köthet, vagy más hitelműveletet végezhet.

A hitelszerződés tulajdonképpen a kölcsönszerzősének egy rendhagyó előszerződése. Az adósnak nem kötelező a hitelkeretet felhasználnia, nem feltétlenül kell az adósnak kölcsönszerződést kötnie. Azért nevezzük rendhagyó előszerződésnek, mert az előszerződések sajátossága, hogy szerződéskötési kötelezettséggel társul.

A kölcsönszerződés alapján a bank meghatározott pénzösszeget ad az adós tulajdonába, az adós pedig az összeget visszafizetni köteles a kamattal együtt.

További különbségek:
– a hitelszerződést kötelező írásba foglalni, a kölcsönszerződésnél nincsenek ilyen alaki kellékek.
– A kölcsönszerződés esetén a kamat az ellenérték, a hitelszerződés esetén rendelkezésre tartási jutalékról beszélhetünk.
– A banknak hitelszerződés esetén rendelkezésre tartási kötelezettsége van, de tényleges pénzmozgás nem történik, míg a kölcsön esetén pénz átadás történik. Azonban a bank megtagadhatja a kölcsönösszeg átadását, ha a hitelszerződés megkötését követően az adós körülményeiben olyan változás ál be, amely a visszafizetést veszélyezteti.

A bank azonnali hatállyal felmondhatja a kölcsön,- vagy hitelszerződést ha
– az adós céltól eltérően használja
– ha a cél lehetetlenné válik
– ha a biztosíték értéke lecsökken és felhívás ellenére sem egészíti ki az adós
– ha az adós súlyos szerződésszegést követ el
– ha az adós hitel képtelenné válik
– ha később derül ki, hogy az adós megtévesztette a bankot
– adatszolgáltatási kötelezettségnek nem tesz eleget az adós
– ha a bank ellenőrzési eljárását akadályozza az adós.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Az adósminősítés célja

A bank a rendelkezésére álló információk alapján, a hitelfolyamat során megkísérli az adós nemteljesítési valószínűségét, …

Hozzászólás