Kezdőlap / Pénzügy / Jegybank

Jegybank

A bankrendszer két szintre tagolódik, a kereskedelmi bankok felett áll a „bankok bankja”, a jegybank, Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank.
A XIX-XX. században vált világszerte a jegybank az államok központi bankjává. Az Alkotmány, valamint speciálisan az MNB működéséről szóló törvény is foglalkozik a témával.
A szervezet elsődleges célja az ár stabilitás megőrzése és hosszú távú fenntartása. E feladatát az ország gazdaságpolitikájával és egyéb célkitűzéseivel összhangban valósítja meg, de mégis személyi, működési és pénzügyi függetlenségben minden más szervezettől és személytől.
Alapvető feladatai a bankjegyek kibocsátásának kizárólagos joga ( emissziós monopólium ) , a deviza és aranytartalékok kezelése, a kereskedelmi bankok hitelezője és számlavezetője, valamint az állam bankja.
Emissziós monopóliumának köszönhetően az MNB tulajdonában van a Pénzjegynyomda és a Magyar Pénzverde.
A hitelintézetek bizonyos szempontból függésben állnak tőle, hiszen vezeti pénzforgalmi számlájukat valamint a pénzállományon keresztül ellenőrzést gyakorol felettük. Amennyiben egy kereskedelmi bank likviditási nehézségekkel küzd és ezt nem tudja megoldani, lehetőség van rá, hogy jegybankpénzt igényeljen és kapjon a központi banktól, ennek azonban komoly feltételei vannak.
Az MNB az állam bankjaként vezeti a Kincstár, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. és az Államadósság Kezelő Központ számláját. Törvény tiltja, hogy a központi költségvetés hiányait a jegybankon keresztül történő segítséggel oldják meg.
A szervezet szabályai „jegybanki rendelkezésként” jelennek meg, ezzel egyféle szabályozási funkciót is ellát. Alakítja és szabályozza a belföldi fizetési módokat,
Részvénytársasági formában működik , részvényei az állam tulajdonában vannak. Legfontosabb szervei a Közgyűlés, a Monetáris Tanács, a felügyelő bizottság, az elnök és az alelnökök. Tagjai feladatukat pártpolitikától függetlenül kötelesek végezni.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Államadósság Kezelő Központ

Az államadósság tulajdonképpen hitelviszonyon alapuló fizetési kötelezettség, és az államháztartás minden alrendszerét terheli. Mivel a …

Hozzászólás