Kezdőlap / Pénzügy / Jegybanki függetlenség

Jegybanki függetlenség

A XX. században figyelhető meg az a tendencia, hogy a jegybankok függetlenné váltak, elősegítve ezzel az államok gazdasági stabilitását.
Abban az esetben beszélhetünk jegybanki függetlenségről, ha semmiféle bankon kívüli szervezet vagy személy befolyása alatt nem áll a jegybank. Három szempontból vizsgálható a jegybanki függetlenség; személyi, működési valamint pénzügyi területen.
A Magyar Nemzeti Bank elnökének és főbb döntéshozóinak megbízatása hosszabb kell, hogy legyen egy parlamenti periódusnál, tehát 4 évnél. A döntéshozók nem lehetnek állami intézményekben érdekeltek.
A jegybank céljai és ezek eléréséhez szükséges eszközök a monetáris politikában jutnak kifejeződésre. A fő célja az ár stabilitás elérése és lehetséges eszközökkel való fenntartása.
A működési függetlenség azt jelenti, hogy monetáris politikájának kialakításában nem irányíthatja semmilyen külső tényező vagy személy. Természetesen elengedhetetlen az együtt működés a kormánnyal és a pénzügyminiszterrel, de a kormány képviselője például a testületi üléseken nem rendelkezik szavazati joggal, biztosítva ezzel a személyi függetlenséget is.
Pénzügyileg akkor független a jegybank, ha automatikusan jut hozzá a működéséhez szükséges anyagi feltételekhez, és nem egyes személyektől és azok döntéseitől függ anyagi ellátottsága.
Jogszabályban lefektetett tény, hogy a Magyar Nemzeti Bank nyereségének egy részét a központi költségvetésbe befizeti, csak egy bizonyos összeget tarthat vissza, melyet működésére, fejlesztésére és tartalékolásra használhat fel. Amennyiben veszteség keletkezik, azt a központi költségvetés megtéríti.
A jegybanki függetlenség fontos eleme az előzőekben felsoroltakon kívül, hogy tevékenysége mindenki számára átlátható legyen, valamint hogy monetáris politikájának kialakításáról és annak végrehajtásáról évente beszámol az Országgyűlésnek.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Adásvételi szerződés

Az adásvételi szerződés a csere mellett az egyik legrégebbi múltra visszatekintő szerződéstípus. Alanyai az eladó …

Leave a Reply