Kezdőlap / Pénzügy / Jegybanki függetlenség

Jegybanki függetlenség

A XX. században figyelhető meg az a tendencia, hogy a jegybankok függetlenné váltak, elősegítve ezzel az államok gazdasági stabilitását.
Abban az esetben beszélhetünk jegybanki függetlenségről, ha semmiféle bankon kívüli szervezet vagy személy befolyása alatt nem áll a jegybank. Három szempontból vizsgálható a jegybanki függetlenség; személyi, működési valamint pénzügyi területen.
A Magyar Nemzeti Bank elnökének és főbb döntéshozóinak megbízatása hosszabb kell, hogy legyen egy parlamenti periódusnál, tehát 4 évnél. A döntéshozók nem lehetnek állami intézményekben érdekeltek.
A jegybank céljai és ezek eléréséhez szükséges eszközök a monetáris politikában jutnak kifejeződésre. A fő célja az ár stabilitás elérése és lehetséges eszközökkel való fenntartása.
A működési függetlenség azt jelenti, hogy monetáris politikájának kialakításában nem irányíthatja semmilyen külső tényező vagy személy. Természetesen elengedhetetlen az együtt működés a kormánnyal és a pénzügyminiszterrel, de a kormány képviselője például a testületi üléseken nem rendelkezik szavazati joggal, biztosítva ezzel a személyi függetlenséget is.
Pénzügyileg akkor független a jegybank, ha automatikusan jut hozzá a működéséhez szükséges anyagi feltételekhez, és nem egyes személyektől és azok döntéseitől függ anyagi ellátottsága.
Jogszabályban lefektetett tény, hogy a Magyar Nemzeti Bank nyereségének egy részét a központi költségvetésbe befizeti, csak egy bizonyos összeget tarthat vissza, melyet működésére, fejlesztésére és tartalékolásra használhat fel. Amennyiben veszteség keletkezik, azt a központi költségvetés megtéríti.
A jegybanki függetlenség fontos eleme az előzőekben felsoroltakon kívül, hogy tevékenysége mindenki számára átlátható legyen, valamint hogy monetáris politikájának kialakításáról és annak végrehajtásáról évente beszámol az Országgyűlésnek.

Ezt mindenképpen olvasd el!

A FOREX piac

Manapság egyre többet és többször lehet hallani azt a szót, hogy FOREX. Mi ez és …

Hozzászólás