Kakasd

Szekszárd és Bonyhád között a 6-os főút két oldalán fekszik az 1800 lakosú Kakasd. Két falu egyesülésével jött létre. A 6-os úttól északra eső rész volt a régi Kakasd, a déli a régi Belac. A faluba érve pillantjuk meg közvetlenül az út mellett a Faluházat. Makovecz Imre tervezte, 1994-ben adtak át. (Kossuth u. 290.) Két szép tornya van, a nyugati a „sváb”, a keleti a székely. Előbbi a Kakasdi templomtornyot formázza, az őslakosokét, utóbbi belsejében a Bukovinában hagyott András falvi templomtornyot rejti. Ahhoz azonban, hogy ezt láthassuk, be kell mennünk a főbejáraton, az egymás mögé állított öt székely kapu alatt. Öt kapu, öt bukovinai falu: András falva (ahonnan a Kakasdiak származnak), Isten segíts, Hadikfalva, József falva és Fogadjisten. A nagyteremben nemcsak bálokat rendeznek, lakodalmakat tartanak, de tudományos konferenciákat is. Gyönyörködhetünk a kazettás mennyezetben, megkereshetjük Erdélyország címerét, a rovásírásos feliratot. Mellette áll a Szent Anna-kápolna, mely a környező falvak búcsújáróhelye volt az 1950-es évekig. A búcsú napja június 26, vagy a hozzá legközelebb eső vasárnap. Az Anna-kápolna és a két jelképes torony harmonikusan illeszkedik egymáshoz. Egy erre utazó egyszer felkiáltott: Milyen szép falu! Három templom, és egymás mellett. Az 1810-ben épült régi római katolikus templomhoz messze be kell mennünk, a Rákóczi utca végén találjuk. (Bejelentkezés a Plébániahivatalban.) A belaci falurész bejárójánál a 6-os út túloldalán szépen faragott székely kaput látunk, mely feliratával az 1764-es, a mádé falvi veszedelemmel kezdődő bujdosást idézi: „Mikor Csíkból elindultam, /Szinyem se vót, úgy búsultam” (A bánkódástól sápadt lett az arca.) Felvésve látjuk még a bukovinai székely népcsoport útjának állomásait: Siculicidium 1764., Bukovina 1777., Bácska 1941., Völgység 1945. Meg kell említenünk a régi Kakasdi svábok szorgalmát, akik magukat örökváltsággal – az 1841 évi törvény alapján az országban elsőként – a földesuruktól megváltották. Kakasd neve sokakban mosolyt ébreszt. (Itt még a vendéglő is „Kakas”. A faluközpontban az út mellett, Kossuth u. 7.) Ugratják is őket: tyúkúrfalviak, baktyúkfalviak. Ha Kakasdon átmegyünk, feltétlenül aljunk meg! Ha van időnk, mehetünk északra a templomig, vagy azon túl a Csorgóig. – Délen megkereshetjük a belaci bárónői kastélyt, felmehetünk a Szamárhegyre, vagy keletebbre a Bativár fennsíkjára. Mindenhonnan csodálatos a panoráma. Képeslap, falutörténet (Sebestyén Ádám: Kakasdi stációk) kapható. Az András falvi bukovinai székelyek egyik fő helye Kakasd. Az 1996-ban elhunyt Sebestyén Ádám Kakasdi kántor, néprajzi gyűjtő munkássága jelentős volt (Rákóczi u. 22. alatt lakott, emlékszoba megteremetésén fáradoznak). A községben hagyományőrző együttes, népi iparművészek dolgoznak.

Kapcsolódó fórumok:

Ezt mindenképpen olvasd el!

Holt-tengeri sófürdő

A Holt-tenger, amely Jordánia és Izrael partjai között található, a legsósabb tenger, de igen magas …

Hozzászólás