Kezdőlap / Társadalom / Történelem / Új társadalmi jelenségek és kulturális fejlődés

Új társadalmi jelenségek és kulturális fejlődés

A társadalom változásai
A háború után az európai társadalmak szerkezetében is figyelemre méltó változások mentek végbe. A társadalom legfelsőbb szintjének szembeötlő jelensége volt az arisztokrácia meggyengülése, közéleti szerepének elhalványulása. A háború és a forradalom a legtöbb dinasztiát, fejedelmi udvart elsodorta.
A középosztályhoz tartoztak Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban az önálló egzisztenciával rendelkező iparosok, kereskedők, üzletemberek, valamint a közhivatalnokok és az értelmiségiek. Ezek a rétegek a gazdasági élet fejlődése, az állam szerepének növekedése, továbbá a közép- és felsőfokú oktatás jelentős kiterjedése következtében mindinkább erősödtek.
Az új iparágak, valamint a szolgáltatások fejlődése következtében növekedett a magasan képzett szakmunkások, technikusok, az alkalmazottak és a tisztviselők száma és aránya. Ők alkották az ún. fehérköpenyesek egyre bővülő rétegét, szemben a hagyományos iparok kék munkaruhás, jobbára nehéz fizikai munkát végző dolgozóival.
Különösen a szolgáltatási ágazat, valamint az elektrotechnikai ipar mind több nőt foglalkoztatott. A nők beáramlását a kereső foglalkozásúak közé több országban előmozdították a szociális vívmányok, így az éjjeli munka tilalma és a tizenkét hetes szülési szabadság. Az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét viszont inkább csak hirdették mindenütt, de a gyakorlatban nem valósult meg. Pedig az élet egyéb területein előrehaladt a nők emancipációja.
Az I. világháború után mindinkább megváltozott a nók társadalmi helyzete. Sok olyan dolog terjedt el, amit korábban csak néhány lázadó nő mert vállalni, így a kisérő nélküli megjelenés nyilvános hclycn, a függetlenségct kifejező üntudatos viselkcdés a társaságban, az igény felsőfokú tanulmányokra, a felszabadult szexuális magatartás, a dohányzás, a sportolás.
Külsőségekben a nők új helyzetét a szoknya és a ruhaujjak rövidülése, a testhez simuló egyrészes fürdőruha, a rövidre nyírt haj (az ún. bubifrizura) jelképezte.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Járványemlék Pest-Budán

A török uralom után szomorú képet mutatott Pest-Buda közegészségügyi helyzete. Az ostrom következtében a város …

Hozzászólás