Kezdőlap / Társadalom / Házasság / Vannak-e „veszélyes igazságok”?

Vannak-e „veszélyes igazságok”?

Kétségtelen, hogy a teljes őszinteség, amely titkaink feltárását is magában foglalja, több-kevesebb kiszolgáltatottsággal járhat. Régen gyakoribb volt, de sajnos, ma is előfordul, hogy a partner visszaél a bizalommal, s így kellemetlen helyzetet teremt. Ez a lehetőség óvatosságra int; arra, hogy csak kellő megfontolás után vállaljuk a teljes őszinteség kockázatát. Akinek egyszer csúnyán visszaéltek a bizalmával, az nehezen vállalkozik újra az őszinte önfeltárásra, sőt esetleg végképp elveszti a képességét erre.
A tapasztalatlan ember bizalma naiv és irreális. Bizalmat csak egy kipróbált jó barát érdemel. Előbb tehát jobban meg kell ismerni egymást!
A bizalmas viszony ugyanis feltételezi a kölcsönös beavatást a személyes titkokba, tehát a gyengeségek bevallását is. Vagyis egymás mélyebb, kölcsönös megismerését a testi és lelki sajátosságok, a szociális jellemzők és élettörténet szempontjából. Itt azonban szeretném felhívni a figyelmet egy gyakori félreértésre. Helytelen értelmezése a teljes őszinteségnek, ha partnerünkre valósággal rákényszerítjük élettörténetünk számára jelentéktelen vagy érdektelen részleteinek meghallgatását, mint valami „életgyónást”. Idők folyamán úgyis elkerülhetetlenül bővülnek az egymás múltját érintő ismereteink.
Ezzel elérkeztünk a kérdés másik oldalához is, hogy veszélyes lehet-e az igazság őszinte feltárása társunkra és a hozzá fűződő kapcsolatra?
Tekintsük alapelvnek, hogy az őszinteség nem öncél, hanem a kölcsönös megértés előmozdítása révén a partnerek személyiségének és kapcsolatának fejlesztését szolgálja. Ebből következik, hogy az önfeltárásban és a bírálatban egyaránt tekintettel kell lennünk a partner lelki teherbíró képességének korlátaira. Vagyis egyszerűen szólva tapintatosan kell őszintének lennünk. A brutális őszinteség, amely semmire és senkire nincs tekintettel, valóban káros, értelmetlen és felelőtlen kegyetlenség. A tapintat első követelménye a megfelelő időpont és hely kiválasztása. Ha társaságban vagyunk, ez nem épp a legjobb alkalom arra, hogy házastársunkat szókimondó bírálatban részesítsük, vagy pillanatnyi indulatunkban epés megjegyzést vágjunk a fejéhez. Ha partnerünk kimerült, ideges vagy rossz hangulatban van, akkor ajánlatos a kényes kérdések őszinte megbeszélését későbbre halasztani.

Ezt mindenképpen olvasd el!

Legyünk nyitottak gyermekeink felnőtté válására

A legtöbb szülő sajnos értetlenül szemléli gyermekei gondjait. Főleg a bizalmas, bensőséges kapcsolat hiánya miatt, …

Hozzászólás